Archive

Monthly Archives: August 2014

2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá đã tổng hợp sang Bảng giá dự thầu

Các bạn sang sheet Gia du thau, tại cột “MH Đơn giá” thực hiện gọi các đơn giá tổng hợp từ sheet Dơn gia tong hop (hoặc sheet Don gia chi tiet) sang, sau đó nhập khối lượng cho các đơn giá này. Cách thực hiện như hình sau:

Gõ TH3 để gọi ra đơn giá tổng hợp 1 – Đào đất hố móng đất cấp II

Gõ TH4 để gọi ra đơn giá tổng hợp 2 – Cột bê tông cốt thép C1

1

Hình 2.40 – Bảng giá dự thầu
Mucluc

2.2. Bước 2: Tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc và đổi đơn vị tính

Nội dung về cách tra mã đã trình bày rất cụ thể tại mục 7 – Phần I, các bạn có thể xem lại. Với bài tập này chúng ta thực hiện tra mã cho các công tác như sau:

Tiến hành tra mã cho các công tác trong bảng tiên lượng của HSMT, với công tác thứ nhất “Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, d < 10 mm, chiều cao < 50m” các bạn chỉ cần gõ “thép+cột+50” tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ ở sheet Danh muc cong viec (Lưu ý: gõ càng ngắn, càng ít thì tra càng tốt, càng nhanh).

4.1

Hình 2.5 – Tra mã hiệu cho công tác thứ nhất

Khi đó hộp thoại chọn mã hiệu hiện ra. Ta chọn mã AF.61413 như trong hình:

4.2

Hình 2.6 – Hộp thoại chọn mã hiệu công tác

Kết quả nhận được cho công tác thứ nhất là:

4.3

Hình 2.7 – Mã hiệu và nội dung công việc công tác thứ nhất

Tương tự cho hai công tác còn lại ta tra được mã là: AF.82121 và AF.22233.

4.4

Hình 2.8 – Danh mục tất cả các công việc

Kiểm tra đơn vị, nội dung công việc phù hợp với yêu cầu của HSMT

–       Đơn vị: Đã phù hợp với yêu cầu của HSMT.

–       Nội dung công việc: Chưa đúng với tên của công việc trong HSMT. Trong thực tế bạn cần chỉnh sửa nội dung cho đúng.

4.5

Hình 2.9 – Nội dung các công tác sau khi chỉnh sửa

Lưu ý: Với 3 công tác trên, công tác cuối cùng thì nhà thầu dự kiến mua vữa bê tông thương phẩm nên cần đổi mã vữa để chiết xuất ra ở sheet Đơn giá chi tiết là vữa chứ không phải là vật liệu rời (cát, đá, nước…).

Cách thực hiện như sau: Kích chuột phải vào mã hiệu của công tác thứ 3, chọn lệnh như hình vẽ:

4.6

Hình 2.10 – Lệnh sử dụng bê tông thương phẩm

Sau khi thực hiện xong, vữa công tác thứ 3 là vữa bê tông thương phẩm.

4.7

Hình 2.11 – Mã vữa bê tông thương phẩm đã được thay đổi
Mucluc

2.4.3. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ nhất

Đầu tiên chúng ta tổng hợp 2 công tác là đào đất bằng máy AB.25122 và đào thủ công AB.11362 thành công tác “Đào đất bằng máy và thủ công”.

1

 

Hình 2.35 – Thực hiện chèn dòng dưới DG2

Sau khi chèn dòng, tại ô C32 gõ TH1, gõ DG1, DG2 lần lượt tại ô F33, F34 để phần mềm gọi các đơn giá các công tác đó. Nhập khối lượng tương ứng cho các công tác đó, để tổng hợp được hai công tác này các bạn kéo chọn 2 đơn giá sau đó bấm tổ hợp phím Ctrl + J để thực hiện tổng hợp 2 đơn giá đó.

Các bước thực hiện được mô tả rõ ràng như các hình sau đây:

2

Hình 2.36 – Thực hiện tổng hợp 2 đơn giá

Tương tự thực hiện tổng hợp các đơn giá còn lại:

3

Hình 2.37 – Tổng hợp các công tác vận chuyển đất

Thực hiện tổng hợp đơn giá TH1, TH2:

4

Hình 2.38 – Tổng hợp hai công tác tổng hợp
Mucluc

2.4.1. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ nhất

–     Đầu tiên chúng ta tổng hợp 2 công tác là đào đất bằng máy AB.25122 và đào thủ công AB.11362 thành công tác “Đào đất bằng máy và thủ công”.

Các bạn vào sheet Don gia tong hop và thao tác như hướng dẫn trong  hình sau:

1

Hình 2.34a – Thực hiện tổng hợp đơn giá

 

–     Tổng hợp các công tác vận chuyển đất bao gồm 3 mã hiệu AB.41432; AB.42332; AB.42432, các bạn gõ chữ “TH” tại ô F12 khi đó bảng tổng hợp mới sẽ hiện ra sau khi bấm đồng ý như hình sau:

2

Hình 2.34b – Thao tác thêm hạng mục mới

 

3

Hình 2.34c – Tổng hợp các công tác vận chuyển

 

–     Tổng hợp TH1, TH2 thành công tác “Đào đất hố móng cấp II” theo đúng với yêu cầu của HSMT.

4

Hình 2.34d – Tổng hợp các đơn giá tổng hợp
Mucluc

2.3. Bước 3: Thực hiện chiết tính đơn giá các công tác

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 4. Phân tích bảng đơn giá chi tiết

1

Hình 2.31 – Lệnh phân tích bảng đơn giá chi tiết

Tại Sheet Đơn giá chi tiết, kết quả nhận được như sau: (ở đây chỉ chụp hình công tác thứ 1)

2

Hình 2.32 – Bảng chiết tính đơn giá (công tác thứ nhất)

Sau khi chạy lệnh tính toàn bộ trên, các bạn vào sheet Don gia chi tiet để thực hiện đổi đơn vị các đơn giá ĐG1, ĐG3, ĐG4, ĐG 5 từ 100m3 => m3. Cách thực hiện kích chuột phải ở đơn vị công tác cần thay đổi và thực hiện như hình vẽ sau:

3

Hình 2.33 – Đổi đơn vị cho các công tác

IV. QUẢN LÝ HỒ SƠ NĂNG LỰC

Phần mềm Dự thầu GXD cho phép lập và quản lý luôn hồ sơ năng lực của nhà thầu trong 1 file. Bạn có thể tạo thông tin và in đơn dự thầu, giấy ủy quyền, thỏa thuận liên danh, danh sách cán bộ chủ chốt… nói chung là một bộ hồ sơ năng lực hoàn chỉnh. Bạn có thể chèn thêm các sheet thông tin tùy ý bạn nếu trong template của phần mềm Dự thầu GXD chưa có.

1.  Hiển thị các sheet chứa thông tin Hồ sơ năng lực

Trên Menu Ribbon của phần mềm, bạn kích vào nút Hồ sơ năng lực, các sheet lập giá thầu sẽ tạm ẩn đi, các sheet liên quan đến Hồ sơ năng lực sẽ hiện ra:

 4

Hình 4.1 – Các sheet Hồ sơ năng lực

2.  Đưa các thông tin hồ sơ năng lực vào file hoặc template

Có 2 lựa chọn để đưa thông tin hồ sơ năng lực:

–     Sửa file template: Nếu bạn thường xuyên phải làm thầu. Thì nên đưa các thông tin năng lực của công ty vào trong mẫu template, để rồi khi mở phần mềm lên là có sẵn luôn hồ sơ năng lực.

–     Lưu file, làm xong giá thầu rồi mới nhập thông tin làm hồ sơ năng lực: Cách này dùng khi bạn làm thầu ít, chỉ làm 1 vài gói thầu.

Để sửa file template ta làm như sau:

Bước 1. Sao lưu file DuthauGXD.xlt trong C:\Du thau GXD\DuthauMau (đề phòng khi sửa có vấn đề gì thì còn phục hồi).

Bước 2. Quay lại thư mục C:\Du thau GXD\DuthauMau, nhấn chuột phải vào file DuthauGXD.xlt và chọn Open trong menu hiện ra để mở file.

 5

Hình 4.2 – Kích phải chọn Open để mở template

Bước 3. Bạn chọn hiển thị các sheet Hồ sơ năng lực và tiến hành đưa các thông tin hồ sơ năng lực vào các sheet phù hợp. Có thể chỉnh sửa, thêm/bớt thông tin theo mẫu Hồ sơ mời thầu.

Bước 4. Lưu lại và chạy phần mềm để kiểm tra

Lưu ý: Không mở bằng kích đúp chuột vì file template khi kích đúp chuột sẽ mặc định là tạo file mới, nhập thêm thông tin sẽ không lưu vào template.
Mucluc

2.2.2. Chỉnh sửa nội dung các công việc chưa phù hợp

Các bạn tiến hành sửa nội dung công việc và nhập khối lượng tính toán như đề bài đã cho sẵn. (Đơn vị của 1 số công tác như DG1, DG3, DG4, DG5 ta nhận thấy chưa phù hợp với yêu cầu, để thực hiện đổi đơn vị các bạn sẽ đổi ở Sheet Đơn giá chi tiết).

1

Hình 2.30 – Nội dung công việc và khối lượng sau khi nhập
Mucluc