Archive

Monthly Archives: August 2014

III. LẬP DỰ TOÁN BẰNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD

Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD bạn có thể lập dự toán thiết kế theo đơn giá công trình. Cách thực hiện:

Bước 1. Bạn cứ lập giá thầu như các hướng dẫn ở trên

Thực hiện nhập danh mục công việc, phân tích đơn giá chi tiết, nhập giá vật tư, thông số tính nhân công, ca máy, nhập khối lượng ra giá dự thầu…

Bước 2. Hiển thị các cột ẩn trong bảng Giá dự thầu sẽ ra bảng Dự toán

Sau khi kết nối đơn giá với khối lượng ra Giá dự thầu ở bước 1 xong, tại sheet Giá dự thầu bạn kích vào tiêu đề và đánh dấu cột K và T, sau đó kích phải chuột và chọn Unhide để hiển thị các cột đang ẩn:

 1

Hình 3.1 – Unhide các cột ẩn trong bảng Giá dự thầu

Để ý là với các cột ẩn này, Dự thầu GXD đã tự động kết nối đơn giá chi tiết từ sheet Đơn giá chi tiết sang bảng dự toán (từ dạng hàng dọc sang hàng ngang), mà thông thường để làm điều này bạn phải rất vất vả để link. Tính năng này rất thuận tiện khi bạn muốn biến đổi các bảng dự toán dự thầu theo các yêu cầu riêng của Chủ đầu tư.

Tiếp theo, thực hiện ẩn hiện đi một số cột, bạn sẽ có bảng dự toán như hình sau:

 2

Hình 3.2 – Ẩn/hiện một số cột, chỉnh sửa chút bạn sẽ có bảng Dự toán

Sang sheet Gxd bạn có bảng Tổng hợp dự toán:

 3

Hình 3.3 – Bảng Tổng hợp Dự toán

Bước 3. Kiểm tra lại, căn chỉnh và in hồ sơ dự toán

 

Công Ty Giá Xây Dựng  – Đặt Mua phần mềm

Phần mềm Dự toán, dự thầu GXD: 3.000.000đ/1 khóa cứng.

Dự toán GXD: 300.000đ/1 khóa mềm; Quyết toán GXD: 500.000đ/1 khóa mềm => (dùng cho 1 máy/ năm)

Đấu thầu GXD: 400.000đ/1 khóa mềm; QLCL GXD: 500.000đ/1 khóa mềm  => (dùng cho 1 máy/ năm)

Liên hệ Ngọc Lan 0941 064 900  Ms Hồng Thắm 094 606 5111.
Mucluc

2.2.1. Thực hiện tra mã tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ ở sheet Danh muc cong viec:

–        Với từ khóa “Đào+móng” cho công tác đào đất (đào bằng máy)

1

Hình 2.25 – Tra mã cho công tác thứ nhất

Hộp thoại lựa chọn danh mục công việc hiện ra, các bạn sẽ lựa chọn mã hiệu công việc bạn cần trong bảng này, ở đây công tác thứ nhất ta chọn được mã AB.25122.

2

Hình 2.26 – Hộp thoại chọn mã hiệu công tác

Kết quả nhận được cho công tác thứ nhất tại bảng danh mục công việc:

3

Hình 2.27 – Mã hiệu, nội dung công tác thứ nhất

Tương tự AB.11362 cho đào đất thủ công. Với công tác vận chuyển đất đi đổ cách công trình 10km thì theo quy định của ĐM 1776 được trích ra dưới đây:

4

Căn cứ vào đây với 10km cự ly vận chuyển ta áp dụng như sau:

Đơn giá vận chuyển với cự ly 10km = Đg1 x 1 + Đg4 x 6 + ĐG5 x 3, Ta tra được mã ứng với 3 đơn giá này lần lượt là: AB.41431; AB.42332; AB.42432

Như vậy với công tác thứ nhất Đào đất hố móng ta tra được 5 mã hiệu, kết quả thu được tại Sheet Danh mục công việc như sau:

5

Hình 2.28 – Các mã hiệu thuộc công tác đào đất

Tiếp tục với công tác thứ 2: Cột bê tông cốt thép, ta tra các mã như gợi ý ở phần phân tích bài tập. Các mã lần lượt là Cốt thép: AF.61411, AF.61422; Ván khuôn: AF.82111; Bê tông cột: AF.22214. Kết quả cho công tác thứ 2 là:

6

Hình 2.29 – Các mã hiệu còn lại cho công tác số 2
Mucluc

2.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

1.1.1. Khởi động phần mềm, Lưu file dự thầu các bạn tham khảo mục 1 & 5  phần I – Làm quen với phần mềm dự thầu GXD.

– Làm quen với phần mềm dự thầu GXD.

1.1.2. Chọn cơ sở dữ liệu, thực hiện tương tự mục 4 – Phần I

Lưu ý: Bài này ta sẽ chọn cơ sở dữ liệu là Hanoi2011.

1.1.3. Nhập các thông số ban đầu:

Chọn sheet Ts để nhập các thông số ban đầu về công trình bạn đang lập hồ sơ dự thầu. Bạn cần nhập các thông tin sau:

  1. a.   Mục I – Thông tin chung

Điền tên gói thầu, tên dự án, công trình, Chủ đầu tư, bên mời thầu, địa điểm, địa chỉ xây dựng vào mục I Thông tin chung.

2.1

Hình 2.1 – Các thông tin chung về công trình

  1. a.   Mục II – Các hệ số, định mức tỷ lệ2.2

 

Hình 2.2 – Các hệ số, định mức tỷ lệ

–   Các hệ số VL, NC, M: Ta đưa các hệ số phù hợp với điều kiện của công trình, năng lực nhà thầu, thời điểm lập giá dự thầu và các hướng dẫn điều chỉnh giá … Hiện rất ít nhà thầu sử dụng các hệ số này do các địa phương ít có hướng dẫn. Với bài này chúng ta để nguyên cả 3 hệ số đều để bằng 1, nhân với 1 thì kết quả không ảnh hưởng.

Các định mức tỷ lệ: Các định mức này các bạn nhập định mức của nhà thầu, thực tế hiện nay thường lấy theo bảng phụ lục 3.7 và bảng 3.8 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, mặc dù các định mức tỷ lệ đó Bộ Xây dựng hướng dẫn dùng để lập dự toán – quản lý vốn chứ không phải để lập giá thầu.

  1. a.   Mục III – Chế độ tiền lương

Các dữ liệu ở phần này sẽ link vào bảng tính lương nhân công, tiền lương thợ điều khiển máy. Các công thức đã được thiết lập tự động, kích vào cột giá trị sẽ hiển thị các thông tin các văn bản có liên quan.

Giả sử tại thời điểm lập giá thầu thực hiện theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu chung và Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng. Theo các Nghị định số thì LTTC=1.050.000đ/tháng, LTTC=2.350.00đ/tháng. Khi bạn lập giá thầu cho gói thầu của bạn, tại thời điểm đó mức lương thế nào bạn nhập vào như vậy. Một số nơi dùng thống nhất mức lương 1.400.000đ/tháng thì bạn nhập vào cả 2 ô LTTC=LTTV

Phụ cấp lưu động, lương phụ, chi phí khoán trực tiếp: Do công trình thi công tại Hà Nội, tham khảo đơn giá xây dựng công trình Tp. Hà Nội phần xây dựng công bố kèm theo quyết định số 5481/QĐ-UBND của UBND Tp. Hà Nội ta có các giá như sau:2.3

Hình 2.3 – Chế độ tiền lương

Mục IV – Giá nhiên liệu, năng lượng (Trước VAT)2.4

Hình 2.4 – Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng lấy theo thời điểm hiện tại để tính giá ca máy và bù giá ca máy. Thực ra thì nhà thầu phải khảo sát, tìm thông tin giá nhiên liệu, năng lượng và giá bán điện tại công trình để sau này có thể mua được để thi công được gói thầu.

–     Giá nhiên liệu: Các bạn tham khảo tại trang petrolimex.com.vn trang của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

–     Giá năng lượng: Có thể lấy theo giá bán điện bình quân theo Thông tư về giá bán điện của Bộ Công thương.
Mucluc

1.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

Với máy tính cài đặt Excel 2003, thanh công cụ sẽ ở phía bên trái và dãy menu của phần mềm nằm phía trên bên phải. Mọi thành phần còn lại là của Excel. Bạn có thể sử dụng kết hợp tất cả mọi công cụ và tính năng của Excel để nâng cao hiệu suất công việc lập giá dự thầu Mucluc

3.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

(Các bước mở phần mềm, lưu fie, chọn cơ sở dữ liệu cho phần mềm các bạn tham khảo ví dụ bài hướng dẫn trước tôi đã thực hiện).

Với phần mềm Dự thầu GXD 2014, thực hiện gộp các đơn giá thành 1 đơn giá hay còn gọi là đơn giá tổng hợp có thể thực hiện ở 2 sheet Don gia chi tiet (đã có sẵn ở các phiên bản trước) và sheet Don gia tong hop, với bài này tôi sẽ dùng sheet Đơn giá tổng hợp để phát huy được sự tiện lợi, hữu ích mà chỉ có Dự thầu GXD mới làm được.
Mucluc

2. Ví dụ 1 Bài tập làm quen với 3 đầu việc

Đề bài: Nhà thầu A mua được 1 hồ sơ mời thầu (HSMT) của một công trình Dân dụng A thi công tại Quận Thanh Xuân – Hà Nội. Trong (HSMT), bên mời thầu mời Nhà thầu chào giá cho bảng khối lượng 1 số công việc như sau:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị

Khối lượng

1

Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột

tấn

10,871

2

Sản xuất lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông cột

100m2

9,879

3

Bê tông cột

m3

115,737

Ta sẽ sử dụng phần mềm Dự thầu GXD để lập giá dự thầu cho các công việc trên. Ý kiến của sếp chỉ đạo anh em phòng đấu thầu lập giá thầu với các thông tin:

–  Giá vật liệu phù hợp với giá thị trường và các nguồn cung cấp của công ty;

–  Đơn giá nhân công lập theo chế độ tiền lương, mức lương cơ sở hoặc tiền lương nhân công thị trường tại thời điểm lập giá thầu.

–  Giá ca máy lập theo giá nhiên liệu, năng lượng và tiền lương thợ tại thời điểm lập giá thầu.

Bài làm:

Sau khi nghiên cứu HSMT, bảng khối lượng, bản vẽ thiết kế…, các kỹ sư làm thầu dự kiến biện pháp thi công theo quy cách của công việc như sau:

Công tác số 1: Cốt thép cột có đường kính d≤10mm, chiều cao thi công ≤50m (đây chỉ giả định cho bài tập ngắn gọn, thực tế thép cột còn có đường kính lớn hơn).

Công tác số 2: Chọn sử dụng ván khuôn thép, chiều cao ≤50m

Công tác số 3: Sử dụng bê tông thương phẩm, đổ bằng cần cẩu, cột có tiết diện ≤0,1m2, chiều cao thi công ≤50m, vật liệu sử dụng đá 1×2 vữa BT mác 200.

Việc dự kiến, lựa chọn biện pháp thi công và xác định quy cách công việc giúp lựa chọn các mã hiệu định mức chiết tính đơn giá phù hợp (không chỉ ở công đoạn lập giá thầu mà còn xuyên suốt quá trình xét thầu, hợp đồng, thanh quyết toán và điều chỉnh giá (nếu có) sau này).
Mucluc

2. Ví dụ 2 Bài tập đơn giá tổng hợp (Thực hiện bằng hai cách)

Đề bài: Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD để tính giá dự toán thầu cho một số công tác của một công trình dân dụng có bảng tiên lượng như sau:

STT

Tên công việc

ĐVT

Khối lượng

1

Đào đất hố móng cấp II (vận chuyển đi đổ 70% với cự ly 10km)

m3

6.400

2

Cột bê tông cốt thép C1 (gồm thép, cốp pha và bê tông)

cột

3

Giả sử:

–       Đào đất máy 90% , thủ công 10%, dùng ô tô 10T chuyển đi đổ

–       Cột C1 đọc trong bản vẽ là cột chữ nhật có kích thước 0,4*0,3*3,2 m và dùng 0,018 tấn thép D8; 0,02 tấn thép D16; bê tông thương phẩm M250.

Cho biết thêm:

–         Công trình thi công tại Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

–       Nhà thầu thi công bằng cốp pha thép; giá vữa BT M250 tham khảo 870.000 đ/m3

–       Giá nhân công lập theo lương TT hiện tại và Nghị định 205/2004

–       Giá ca máy lập theo giá nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thời điểm hiện tại

Bài làm:

Các bạn nhìn vào đề bài có thể nhận thấy đây là dạng chào thầu theo kiểu đơn giá tổng hợp. Về lý thuyết phải có định mức tổng hợp, nhưng thực tế hiện nay chưa có định mức tổng hợp. Thực tế hiện nay chủ yếu làm đơn giá tổng hợp hình thành từ nhiều mã định mức dự toán.

Công tác thứ nhất: Đào đất hố móng, ta cần tra mã hiệu như sau:

+ Đào đất thủ công 10%

+ Đào đất bằng máy 90%

+ Vận chuyển đất đi đổ 10km (phải tách cự ly theo hướng dẫn áp dụng định mức của ĐM 1776/BXD-VP), lưu ý số đất vận chuyển đi đổ là 70%.

Công tác thứ hai: Cột bê tông cốt thép, chúng ta phải chào cả đơn giá ván khuôn, thép, bê tông sẽ khá phức tạp do không cùng đơn vị tính. Cụ thể, cần tính 1 cột C1 sẽ tốn bao nhiêu ván khuôn, bao nhiêu thép, bao nhiêu bê tông sau đó chào gộp lại thành đơn giá cho 1 cái cột. Cách xử lý với loại công tác này như sau:

+ Tra mã hiệu ván khuôn kim loại (100m2)

+ Tra mã cốt thép: D < 10 (tấn), D < 18 (tấn)

+ Tra mã bê tông (m3)

Ta chào với tất cả mã trên sau đó tiến hành gộp, gọi là các đơn giá tổng hợp.
Mucluc

II. LẬP GIÁ THẦU BẰNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD

Lập hồ sơ dự thầu như Chúng ta đang thực hiện một bài thi khó với người ra đề là Chủ đầu tư, Tư vấn… Không chỉ hoàn thiện các yêu cầu về năng lực mà còn phải đề xuất biện pháp thi công hợp lý và một mức giá dự thầu vừa đủ để có thể trúng thầu mà vẫn có lãi. Như vậy, chúng ta có thể hình dung việc lập được một bộ HSDT ưng ý không hề dễ dàng.

Đối với những người ít làm hồ sơ thầu (chỉ làm một dự án, hoặc một vài công trình nhỏ) thì sử dụng Dự toán GXD làm hồ sơ thầu là đủ. Các nhà thầu chuyên nghiệp, các cán bộ thường xuyên làm hồ sơ dự thầu thì không thể thiếu phần mềm Dự thầu GXD.

1.  Quy trình lập giá dự thầu

Để lập giá dự thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD ta thực hiện các bước sau:

–  Bước 1: Khởi động phần mềm, nhập các thông số ban đầu

–  Bước 2: Tra mã, chỉnh sửa tên công việc, nhập khối lượng mời thầu

–  Bước 3: Chiết tính đơn giá chi tiết cho các công tác

–  Bước 4: Làm đơn giá tổng hợp cho khối lượng cần dùng đơn giá tổng hợp

Tùy từng gói thầu có sử dụng đơn giá tổng hợp hay không mới sử dụng bước 4.

–  Bước 5: Đưa các đơn giá từ đơn giá chi tiết, đơn giá tổng hợp sang bảng giá dự thầu

–  Bước 6: Nhập giá vật liệu hoặc tính giá vật liệu

–  Bước 7: Tính bảng lương nhân công, máy thi công dự thầu

–  Bước 8: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, sắp xếp thứ tự chuẩn bị in ấn hồ sơ

Để hiểu rõ bản chất việc lập giá thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD chúng ta sẽ thực hiện 1 số ví dụ cơ bản và phổ biến nhất trong việc lập giá thầu. Qua ví dụ này bạn sẽ chủ động vận dụng vào công việc cụ thể của mình.
Với máy tính cài đặt Excel 2003, thanh công cụ sẽ ở phía bên trái và dãy menu của phần mềm nằm phía trên bên phải. Mọi thành phần còn lại là của Excel. Bạn có thể sử dụng kết hợp tất cả mọi công cụ và tính năng của Excel để nâng cao hiệu suất công việc lập giá dự thầu Mucluc

Khóa học lập hồ sơ dự thầu để xin việc tại các doanh nghiệp nhà thầu xây dựng

Cty Giá Xây Dựng trân trọng kính mời bạn tới tham dự lớp “Lập hồ sơ Dự thầu, lập giá dự thầu”

Các khóa học khai giảng tất cả các buổi tối. Bất kỳ khi nào bạn cần học hãy gọi cho chúng tôi.  Giải đáp các câu hỏi:

– Em sắp xin việc về 1 công ty, em nên học, chuẩn bị những gì?
– Làm sao để tính giá dự thầu? Cách bóc tách kiểm tra khối lượng; kỹ năng tra mã hiệu công việc?
– Đọc hồ sơ mời thầu cần chú ý gì? Phân công làm hồ sơ thầu ra sao?
– Chuẩn bị hồ sơ năng lực thế nào? Báo cáo tài chính cần chuẩn bị gì?
– Đơn dự thầu, bảo lãnh dự thầu cần làm vào lúc nào?
– Làm sao để có hồ sơ dự thầu tốt nhất và có khả năng trúng thầu nhất?
.v.v.

Mời các bạn kích để tải về máy, tham khảo 1 số tài liệu để đánh giá trước những gì chúng tôi chia sẻ với bạn tại lớp học:

1. Cẩm nang lập Giá thầu Tập 1
2. Cẩm nang lập Giá thầu, Tiến độ thi công Tập 2
3. Phần mềm Dự thầu GXD để làm theo cẩm nang T1, T2 tải ở đây
4. Tập 3 tuyển tập các bài thực hành Dự thầu GXD. Tập hay nhất: Sắp ra mắt. Bạn chú ý theo dõi
5. Tra cứu Luật+Nghị định Đấu thầu mới: http://DuthauGXD.com

Mục đích khóa học:

– Tự tin xin việc và đảm nhiệm tốt công việc tại các công ty, doanh nghiệp nhà thầu.

– Giúp bạn giải đáp các câu hỏi trên một cách thấu đáo, bài bản.

– Sau khóa học học viên có thể tự mình trình bày hoàn chỉnh một hồ sơ dự thầu theo yêu cầu.

Giảng viên
:
– Admin www.giaxaydung.vn, Ths. nguyentheanh, p.Giám đốc TTTT, Viện Kinh tế xây dựng-Bộ Xây dựng, nhiều kinh nghiệm đấu thầu, lập giá dự thầu khi còn là cán bộ QS của COFICO (chi nhánh Hà Nội). Các bài giảng sinh động và chứa đầy nhiệt huyết, phương pháp giảng dạy mới, lạ, thú vị. Có nhiều bài tập bổ trợ tính giá dự thầu, trình bày hồ sơ thầu trao đổi qua email với học viên.

– Moderator www.giaxaydung.vn, KS. Lê Ngọc Vinh là chuyên gia với rất nhiều kinh nghiệm làm hồ sơ thầu, chấm thầu (đang công tác ở một đơn vị là Chủ đầu tư cũng là một Nhà thầu lớn), khả năng truyền đạt tốt. Slide minh họa bài giảng thiết kế đẹp, công phu.

– Các kỹ sư KT&QLXD thông hiểu nghiệp vụ, phần mềm của Công ty Giá Xây Dựng.

Nội dung:
1- Đọc và hiểu các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu;
2- Kỹ năng trình bày phần năng lực dự thầu của Doanh nghiệp;
3- Tìm hiểu việc lập biện pháp thi công (bản vẽ biện pháp, sử dụng thư viện Cad) và lập tiến độ gói thầu;
4- Kỹ năng lập hồ sơ dự thầu;
5- Tính toán giá dự thầu cụ thể, bằng Excel và phần mềm Dự toán dự thầu (đây là phần quan trọng và nội dung chính của khóa học);
6- Những lỗi, vướng mắc thường gặp và xử lý sai sót trong khi lập hồ sơ dự thầu.

Tài liệu: Được biên soạn riêng, không có bán trên thị trường.
– Hồ sơ mời thầu thực tế để học viên tìm hiểu.
– Hồ sơ dự thầu thực tế để tham khảo, đối chiếu. Các mẫu đơn dự thầu, bảo lãnh dự thầu, báo cáo tài chính…
– Slide bài giảng in ra.Đăng ký học ngay các lớp nghiệp vụ Định giá, Dự toán, Dự thầu- lập giá dự thầu, Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng, Thanh quyết toán, Tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng, Quản lý dự án….. Để nhận được luôn phần mềm Dự toán GXD. Dự thầu GXD, Thanh quyết toán GXD

Địa điểm: Công ty Giá Xây Dựng 
Thời gian và thủ tục nhập học:
 (học liên tục trong 5 buổi, từ 6h đến 9h các ngày trong tuần)
Kinh phí: 1.000.000 đ/học viên/1 khóa học (bao gồm học phí, tài liệu, đĩa CD các tài liệu liên quan và nhiều mẫu hồ sơ thầu, sách vở, điểm tâm giữa giờ, Đặc biệt bạn được tặng 1 phần mềm Dự thầu GXD có bản quyền).(Đặc biệt khi đến với Giá Xây Dựng các học viên xuất sắc (qua bài thi) sẽ được tặng phần mềm dự toán GXD- đó là 01 khóa cứng Dự toán GXD. để học viên áp dụng ngay vào công việc làm dự toán hàng ngày của mình. Phần mềm dự toán dự thầu Giá Xây Dựng chạy trên Excel rất tuyệt – chỉ có tại Giá Xây Dựng- không giới hạn đầu việc, thời gian – hướng dẫn sử dụng ngay tại giảng đường).
Liên hê: Công ty Giá Xây Dựng, số 124 -Nguyễn Ngọc Nại- Thanh Xuân- Hà Nội.

Liên hệ: Ms. Hồng Thắm 094 606 5111 hoặc 043 566 7775

Email: hongtham@giaxaydung.com.