Archive

Monthly Archives: August 2014

Học đo bóc khối lượng, lập dự toán tặng phần mềm Dự toán GXD bản quyền

Tặng Phần mềm Dự toán GXD cho các học viên
Đo bóc khối lượng, lập Dự toán và phần mềm Dự toán GXD
(không giới hạn đầu việc, tính năng sử dụng)

Công ty Giá Xây Dựng mời bạn đăng ký khóa học tổ chức hàng tháng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh:

Bạn học những gì tại lớp học này?

– Đầu tiên bạn được phát phần mềm Dự toán GXD, được hướng dẫn cài vào máy
– Giảng viên hướng dẫn bạn kiến thức cơ bản về: Dự toán, các chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, lán trại, định mức, đơn giá – mối liên hệ với bảng tính trong Dự toán GXD.
– 
Kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về đo bóc tiên lượng và lập dự toán. Cách sử dụng các văn bản, chế độ chính sách của Nhà nước vào công việc. Kết cấu của hồ sơ dự toán. Bảng dự toán, Bảng khối lượng.
– Bắt đầu từ bản vẽ, mở Dự toán GXD, cách đưa số liệu tính khối lượng vào bảng dự toán.
– Tìm hiểu về áp dụng định mức, chiết tính đơn giá xây dựng công trình. Cách tính giá vật liệu đến hiện trường, bảng lương nhân công, bảng giá ca máy.
– Vừa bóc khối lượng, vừa dùng Dự toán GXD để thực hành lập dự toán luôn. Học viên sẽ được giới thiệu các thủ thuật Excel giúp nâng cao năng suất lập dự toán, cách làm công việc trở nên thú vị.
– Học viên đem laptop, cài Dự toán GXD và thực hành trực tiếp trên máy tính (nếu không có thì ghi chép về thực hiện lại).
– Rất nhiều nội dung hay và kiến thức hữu ích cho bạn trong khóa học này. Trọng tâm đặt vào 3 vấn đề: 1. Kiến thức chuyên môn về đo bóc khối lượng, lập dự toán. 2. Cách sử dụng Phần mềm Dự toán. 3. Excel chuyên ngành dự toán.

Giảng viên:
Ths Nguyễn Thế Anh admin diễn đàn giaxaydung.vn. Rất nhiều kinh nghiệm khi tham gia trực tiếp vào nhiều công trình lớn nhỏ tại Việt Nam. Hiện là phó Giám đốc trung tâm Thông tin, Viện kinh tế Xây Dựng – Bộ Xây Dựng. Và các giảng viên, chuyên gia, kỹ sư giỏi trong lĩnh vực dự toán công trình.

Thời gian và thủ tục:
– 
Học viên nhập học nộp 02 ảnh 3×4 và cung cấp các thông tin để ghi vào giấy chứng nhận tốt nghiệp.
– Các khóa học mở hàng tháng, bạn có thể theo dõi lịch khai giảng trên giaxaydung.vn.
Kinh phí: (bao gồm học phí, tài liệu, đĩa, vở, điểm tâm giữa giờ,
Đặc biệt phát phần mềm dự toán GXD có bản quyền với đầy đủ các đầu mục công việc cho các học viên để áp dụng ngay vào công việc làm dự toán hàng ngày tại công ty – Chỉ có duy nhất tại Công ty Giá Xây Dựng.

Các bạn chú ý kẻo nhiều công ty, đơn vị khác cung cấp khóa học nhái (vẫn xưng là Công ty Giá Xây Dựng, nhưng lừa học viên, nội dung  lớp học không đúng như quảng cáo).

Kinh phí: (đã bao gồm tài liệu, đĩa, vở, điểm tâm giữa giờ)
1.400.000 đ/học viên/1 khóa học tặng 01 key mềm phần mềm Dự toán GXD (sử dụng cho 1 máy).
3.000.000 đ/học viên 1 khóa học tặng 01 khóa cứng phần mềm Dự toán GXD khóa cứng (sử dụng nhiều máy)
+ Công ty GXD ưu đãi học phí 1.300.000 đ/học viên đối với sinh viên xuất trình được thẻ sinh viên còn hiệu lực.
Trong vòng 1 năm, học viên có thể đi nghe lại các khóa sau mà không phải đóng thêm học phí.

Liên hệ: Ms. Hồng Thắm 094 606 5111 hoặc 043 566 7775
Email: hongtham@giaxaydung.com.

Học viên hoàn thành chương trình học tập và kiểm tra đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học của Công ty Giá Xây Dựng. Hiện có nhiều Chủ đầu tư đã tin tưởng và yêu cầu đơn vị tư vấn, nhà thầu phải có chứng chỉ này khi tham gia dự án của họ. Công ty Giá Xây Dựng cũng có nhiều thông tin giới thiệu việc làm cho học viên treo tại lớp học. 

* Kỹ sư định giá xây dựng
* Tư vấn giám sát , giao thông, thủy lợi, xây dựng, thủy điện
Bất động sản, định giá BĐS, môi giới BĐS, quản lý sàn BĐS
Dự toán và đo bóc khối lượng
Quản lý dự án đấu tư xây dựng công trình
Chỉ huy trưởng công trình
Lập hồ sơ dự thầu


Học đo bóc khối lượng, lập dự toán Rinh ngay phần mềm dự toán có bản quyền tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Mục lục Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

MỤC LỤC LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Điều 6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Điều 8. Thông tin về đấu thầu

Điều 9. Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu

Điều 10. Đồng tiền dự thầu

Điều 11. Bảo đảm dự thầu

Điều 12. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Điều 13. Chi phí trong đấu thầu

Điều 14. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Điều 15. Đấu thầu quốc tế

Điều 16. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

Điều 18. Trách nhiệm khi hủy thầu

Điều 19. Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Chương 2. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP

MỤC 1. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 20. Đấu thầu rộng rãi

Điều 21. Đấu thầu hạn chế

Điều 22. Chỉ định thầu

Điều 23. Chào hàng cạnh tranh

Điều 24. Mua sắm trực tiếp

Điều 25. Tự thực hiện

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Điều 27. Tham gia thực hiện của cộng đồng

MỤC 2. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Điều 30. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Mục 3: TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP

Điều 32. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

Chương 3. KẾ HOẠCH VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 33. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Điều 34. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Điều 35. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu

Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Điều 38. Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chương 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT; XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU

Điều 39. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Điều 40. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Điều 41. Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất

Điều 42. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Điều 43. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Chương 5. MUA SẮM TẬP TRUNG, MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ; CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

MỤC 1. MUA SẮM TẬP TRUNG

Điều 44. Quy định chung về mua sắm tập trung

Điều 45. Thỏa thuận khung

MỤC 2. MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN

Điều 46. Điều kiện áp dụng

Điều 47. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

MỤC 3. MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ

Điều 48. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế

Điều 49. Mua thuốc tập trung

Điều 50. Ưu đãi trong mua thuốc

Điều 51. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế

Điều 52. Thanh toán chi phí mua thuốc, vật tư y tế

MỤC 4. CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

Điều 53. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Điều 54. Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chương 6. LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 55. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Điều 56. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Điều 57. Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Điều 58. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Điều 59. Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Chương 7. LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ QUA MẠNG

Điều 60. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

Điều 61. Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chương 8. HỢP ĐỒNG

MỤC 1. HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ THẦU

Điều 62. Loại hợp đồng

Điều 63. Hồ sơ hợp đồng

Điều 64. Điều kiện ký kết hợp đồng

Điều 65. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

Điều 66. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Điều 67. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

MỤC 2. HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 68. Loại hợp đồng

Điều 69. Hồ sơ hợp đồng

Điều 70. Điều kiện ký kết hợp đồng

Điều 71. Hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn

Điều 72. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Chương 9. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 73. Trách nhiệm của người có thẩm quyền

Điều 74. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Điều 75. Trách nhiệm của bên mời thầu

Điều 76. Trách nhiệm của tổ chuyên gia

Điều 77. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư

Điều 78. Trách nhiệm của tổ chức thẩm định

Điều 79. Trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Điều 80. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chương 10. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Điều 81. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu

Điều 82. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Điều 83. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều 84. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 85. Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Điều 86. Xử lý tình huống

Điều 87. Thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu

Điều 88. Khiếu nại, tố cáo

Chương 11. HÀNH VI BỊ CẤM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐẤU THẦU

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Điều 90. Xử lý vi phạm

Chương 12. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VÀ TRANH CHẤP TRONG ĐẤU THẦU

MỤC 1. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU

Điều 91. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Điều 92. Quy trình giải quyết kiến nghị

MỤC 2. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG ĐẤU THẦU TẠI TÒA ÁN

Điều 93. Nguyên tắc giải quyết

Điều 94. Quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Chương 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 95. Hiệu lực thi hành

Điều 96. Quy định chi tiết

Sử dụng nhiều bộ cơ sở dữ liệu trong cùng một bản giá thầu

Câu hỏi: Tôi nhập các công việc ở sheet Danh mục công việc để lập giá thầu. Do tính chất của công việc nên tôi sử dụng 02 bộ cơ sở dữ liệu. Sau khi nhập tôi chạy lệnh Phân tích đơn giá chi tiết thì Dự thầu GXD chỉ chạy ra đơn giá của bộ cơ sở dữ liệu tôi đang chọn còn bộ kia thì nó không ra kết quả (để trống). Vậy làm cách nào để chạy đơn giá chi tiết sử dụng đồng thời hai cơ sở dữ liệu khác nhau?

Trả lời: Có nhiều cách, cách đơn giản nhất là bạn copy 2 bộ dữ liệu vào 1 file. Cách thực hiện:

Bước 1. Đóng phần mềm lại, vào thư mục chứa 2 bộ dữ liệu của bạn

Bước 2. Bạn copy 2 bộ dữ liệu đó ra một chỗ.

Bước 3. Bạn mở 2 file đơn giá csv của 2 bộ dữ liệu ra (file đơn giá ký hiệu bắt đầu bằng chữ DG, ví dụ: DGHaNoi2011.csv)

Bước 4. Copy dữ liệu trong đơn giá của 1 bộ dán vào cuối bộ kia. Hình dưới là ví dụ copy dữ liệu DGDichvuCongich.csv dán vào DGHoChiMinh2006.csv (bạn kích vào hình phóng to để xem)

Copy toàn bộ dữ liệu ở 1 file và dán sang cuối file kia

Copy toàn bộ dữ liệu ở 1 file và dán sang cuối file kia

– Lặp lại như trên cho các loại file Định mức, Từ điển vật tư, Giá vật tư…

– Lưu file lại, máy hiện lên 1 hộp thoại hỏi về tính tương thích dữ liệu Unicode Text như bên dưới thì ta bấm Yes rồi đóng các file lại

Hôp thoại hỏi lưu cơ sở dữ liệu csv

Hôp thoại hỏi lưu cơ sở dữ liệu csv

– Mở phần mềm Dự thầu GXD lên chạy thử và kiểm tra.

Lưu ý: Dữ liệu theo định mức, đơn giá đường dây trạm biến áp bạn không làm được như trên, bởi đơn vị công bố đánh mã 3 bộ dữ liệu 6060/QĐ-BCT và 6061/QĐ-BCT trùng nhau, cùng 1 mã nhưng nội dung khác nhau. Hơn nữa, các định mức, đơn giá đường dây, trạm biết áp bắt đầu bằng số 0 nên trong Excel tự động cắt đi làm khó khăn cho anh/em lập dự toán.