Có quy định chỉ định thầu thì thời gian bao lâu phải ký hợp đồng không?

Câu hỏi: Trong Luật đấu thầu số 43 và Nghị định số 63 có quy định chỉ định thầu thì thời gian bao lâu phải ký hợp đồng không? Trả lời:  Vấn đề bạn hỏi phần mềm Đấu thầu GXD xin trả lời như sau: Mục d, khoản 2, Điều 22. Chỉ định thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có quy định như sau: đ) Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày Các bạn ủng hộ phần mềm Đấu thầu GXD để lập giá thầu, chào thầu và chấm thầu để chúng tôi có điều kiện sưu tầm hoặc ngồi nghiên cứu giải đáp giúp bạn các  tình huống kịp thời, giúp bạn đỡ căng thẳng và làm việc nhanh hơn nhé. Xin liên hệ: Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng Địa chỉ: Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội. Email: hongtham@giaxaydung.com; ĐT: Hồng Thắm: 0978 729 883 hoặc 094 606 5111 Tặng lớp học miễn phí bổ trợ chương trình học: Excel chuyên ngành, Autocad, Project – quản lí tiến độ dự án Trân trọng cảm...

Read More