Author Archive

2.8. Bước 8: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, chuẩn bị in ấn hồ sơ.

Các đơn giá từ bảng giá vật tư của nhà thầu sẽ được phần mềm tự

2.7. Bước 7: Tính bảng lương nhân công, máy thi công dự thầu

Đối với nhân công, máy thi công chúng ta đã nhập các thông số đầu vào

2.6. Bước 6: Tính giá vật liệu dự thầu

Trước khi thực hiện nhập giá các bạn trở về Bảng Giá trị vật tư (sheet

2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá từ Bảng đơn giá chi tiết sang giá dự thầu

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 5. Đưa đơn giá chi tiết sang bảng Giá dự thầu

2.4. Bước 4: Làm đơn giá tổng hợp cho khối lượng cần dùng đơn giá tổng hợp

Trong ví dụ này không có công tác cần sử dụng đơn giá tổng hợp.

2.3. Bước 3: Chiết tính đơn giá cho các công tác

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 4. Phân tích đơn giá chi tiết Hình 2.12 – Lệnh

2.2. Bước 2: Tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc và đổi đơn vị tính

Nội dung về cách tra mã đã trình bày rất cụ thể tại mục 7 –

2.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

1.1.1. Khởi động phần mềm, Lưu file dự thầu các bạn tham khảo mục 1 &

1.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

Với máy tính cài đặt Excel 2003, thanh công cụ sẽ ở phía bên trái và

2. Ví dụ 1 Bài tập làm quen với 3 đầu việc

Đề bài: Nhà thầu A mua được 1 hồ sơ mời thầu (HSMT) của một công