Author Archive

Lớp học Nghiệp vụ Đấu thầu

Công ty Giá Xây Dựng khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu kính mời

Học lớp Thanh quyết toán tại Hà Nội tặng phần mềm Quyết toán GXD

Khai giảng khóa học: Ngày HỌC TRONG CÁC THÁNG THANH, QUYẾT TOÁN VÀ PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN

Thực hành thêm cơ sở dữ liệu riêng

Giả sử bạn lập hồ sơ thầu cho một công trình, có định mức người ta

LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ, GVT, GCM

Nhà thầu có thể có các dữ liệu của riêng mình. Các dữ liệu này thường

Lệnh cập nhật dữ liệu sau khi có chỉnh sửa, thêm bớt công tác

Tình huống 1: Giả sử sau khi làm xong hồ sơ thầu, đã tra xong cước

Lệnh xuất toàn bộ hồ sơ dự thầu ra file pdf

Xuất hồ sơ ra file pdf sẽ giúp bạn tiện lưu trữ hồ sơ cuối, lưu

Định dạng text, chuyển đổi bảng mã font chữ

Chọn các dữ liệu cần định dạng, bấm vào các nút lệnh tương cho phép chuyển

Hiển thị danh mục phím tắt

Trên menu Trợ giúp nhấn vào Danh mục phím tắt sẽ hiển thị file Excel gồm

Đồng bộ giữa sheet Don gia chi tiet và sheet Vat tu

Tại sheet Don gia chi tiet ban đầu phần vật liệu có Xi măng PC30 sau

Lựa chọn dùng hệ số điều chỉnh vật liệu, nhân công, máy trong đơn giá chi tiết

Khi thực hiện lệnh: Hồ sơ/ Các tùy chọn như sau: Hộp thoại Tùy chọn hiện ra,