Hướng dẫn sử dụng Archive

2.8. Bước 8: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, chuẩn bị in ấn hồ sơ.

Các đơn giá từ bảng giá vật tư của nhà thầu sẽ được phần mềm tự

2.7. Bước 7: Tính bảng lương nhân công, máy thi công dự thầu

Đối với nhân công, máy thi công chúng ta đã nhập các thông số đầu vào

3. Cách in ấn hồ sơ

Sau khi căn chỉnh xong, để in tài liệu ra hoàn thiện hồ sơ thầu ta

2.6. Bước 6: Tính giá vật liệu dự thầu

Trước khi thực hiện nhập giá các bạn trở về Bảng Giá trị vật tư (sheet

2.8. Bước 8: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, chuẩn bị in ấn hồ sơ

Quay lại Bảng Giá dự thầu (sheet Gia du thau) ta nhận thấy các đơn giá

2.7. Bước 7: Tính bảng lương nhân công, bảng giá ca máy thi công

Đối với nhân công, máy thi công các bạn quay lại sheet Ts để thực hiện

2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá từ Bảng đơn giá chi tiết sang giá dự thầu

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 5. Đưa đơn giá chi tiết sang bảng Giá dự thầu

2.6. Bước 6: Nhập các dữ liệu về giá vật liệu

Trước khi tiến hành nhập giá vật tư tại Sheet Vật tư chúng ta thực hiện

2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá đã tổng hợp sang Bảng giá dự thầu

Các bạn sang sheet Gia du thau, tại cột “MH Đơn giá” thực hiện gọi các

2.4.4. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ hai

Thực hiện hoàn toàn tương tự như đã thực hiện trong công tác thứ nhất, tổng