Archive

Category Archives for "Hướng dẫn sử dụng"

Khởi động phần mềm Dự thầu GXD

Bạn có thể sử dụng một trong các cách sau để khởi động phần mềm Dự thầu GXD:

Cách 1. Kích đúp vào biểu tượng của Dự thầu GXD trên màn hình desktop, phần mềm sẽ mở sẵn ra một hồ sơ dự thầu mới. 

Cách 2. Start / All program / Du thau GXD

Cách 3. Vào thư mục C:\Du thau GXD kích đúp vào file DuthauGXD.exe

Cách 4. Mở Excel trước, mở phần mềm sau. Nếu trong máy tính của bạn có Excel 2003, 2007, 2010… thì mở Excel nào trước Dự thầu GXD sẽ nạp vào Excel đó.

Khởi động phần mềm

Khởi động phần mềm

Xin liên hệ trước để được tư vấn: Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Địa chỉ: Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: hongtham@giaxaydung.com; ĐT: Hồng Thắm: 0978 729 883 hoặc 094 606 5111

Phần mềm Dự toán, dự thầu GXD: 3.000.000đ/1 khóa cứng.

Dự toán GXD: 300.000đ/1 khóa mềm; Quyết toán GXD: 500.000đ/1 khóa mềm => (dùng cho 1 máy/ năm)

Đấu thầu GXD: 400.000đ/1 khóa mềm; QLCL GXD: 500.000đ/1 khóa mềm  => (dùng 1 một máy/ năm)

Nhận đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu cho các đơn vị trên cả nước.

Tặng lớp học miễn phí bổ trợ chương trình học: Excel chuyên ngành, Autocad, Project – quản lí tiến độ dự án

Trân trọng cảm ơn!

Mục lục hướng dẫn sử dụng Dự thầu GXD

muc-luc-huong-dan-su-dung-du-thau

duthaugxd.com

TẬP 1 – LẬP GIÁ DỰ THẦU

I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD

1. Khởi động phần mềm

2. Giao diện phần mềm Dự thầu GXD

2.1. Giao diện phần mềm trên Excel 2003 (không khuyến khích):

2.2. Giao diện phần mềm trên Excel 2010 (tương tự 2007)

3. Tìm hiểu thanh công cụ và menu của phần mềm Dự thầu GXD

3.1. Thanh công cụ

3.2. Các menu phần mềm Dự thầu GXD

3.2.1. Menu Hồ sơ

3.2.2. Menu Giá thầu

3.2.3. Menu Tiện ích

3.2.4. Menu Kết nối

3.2.5. Menu Tiến độ

3.2.6. Menu Dữ liệu

3.2.7. Menu Trợ giúp

3.2.8. Menu Chuột phải

4. Nạp cơ sở dữ liệu cho phần mềm

4.1. Tìm hiểu về các file cơ sở dữ liệu

4.2. Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm

5. Lưu file dự thầu vào ổ cứng

6. Mở file dự thầu ra làm tiếp

7. Tra cứu, tìm kiếm mã hiệu trong bảng Danh mục công việc

8. Chỉnh sửa nội dung công việc

9. Tính toán khối lượng

10. Cấu hình Windows tối ưu để chạy Dự thầu GXD

10.1. Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu

10.2. Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy

11. Các kênh thông tin và đào tạo của Giá Xây Dựng

11.1 Trang web DutoanGXD.vn

11.2 Các Website học tập, đào tạo khác

II. LẬP GIÁ THẦU BẰNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD

Quy trình lập giá dự thầu

1. Ví dụ 1 Bài tập làm quen với 3 đầu việc

1.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

1.2. Bước 2: Tra mã; chỉnh sửa nội dung công việc, đổi đơn vị tính

1.3. Bước 3: Chiết tính đơn giá cho các công tác

1.4. Bước 4: Làm đơn giá tổng hợp cho khối lượng cần dùng đơn giá tổng hợp

1.5. Bước 5: Đưa các đơn giá từ Bảng đơn giá chi tiết sang giá dự thầu

1.6. Bước 6: Tính giá vật liệu dự thầu

1.7. Bước 7: Tính bảng lương nhân công, máy thi công dự thầu

1.8. Bước 8: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, chuẩn bị in ấn hồ sơ.

2. Ví dụ 2, Bài tập đơn giá tổng hợp (Thực hiện bằng hai cách)

2.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

2.2. Bước 2: Tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc, đổi đơn vị tính

2.2.1. Thực hiện tra mã tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ ở sheet Danh muc cong viec:

2.2.2. Chỉnh sửa nội dung các công việc chưa phù hợp

2.3. Bước 3: Thực hiện chiết tính đơn giá các công tác

2.4. Bước 4: Làm đơn giá tổng hợp

2.4.1. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ nhất

2.4.2. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ hai

2.4.3. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ nhất

2.4.4. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ hai

2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá đã tổng hợp sang Bảng giá dự thầu

2.6. Bước 6: Nhập các dữ liệu về giá vật liệu

2.7. Bước 7: Tính bảng lương nhân công, bảng giá ca máy thi công

2.8. Bước 8: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, chuẩn bị in ấn hồ sơ

3. Cách in ấn hồ sơ

III. LẬP DỰ TOÁN BẰNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD

IV. QUẢN LÝ HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Hiển thị các sheet chứa thông tin Hồ sơ năng lực

2. Đưa các thông tin hồ sơ năng lực vào file hoặc template

V. MỘT SỐ TÍNH NĂNG VÀ TIỆN ÍCH KHÁC CỦA DỰ THẦU GXD

1. Lệnh tính toán toàn bộ hồ sơ thầu

2. Tính toán đơn giá tổng hợp tại sheet Don gia tong hop

2.1. Tính khối lượng trong sheet Đơn giá tổng hợp

2.1. Gọi và phân tích đơn giá tổng hợp

2.2. Tính toán, xử lý trong sheet Don gia tong hop

2.3. Đổi ký hiệu đơn giá tổng hợp

2.4. Thuật toán phân tích hao phí theo đơn giá tổng hợp

3. Tính toán Bảng thống kê cốt thép

4. Lưu giá hiện tại trong bảng giá vật tư

5. Lệnh tra lại giá vật tư

6. Tra mã ở sheet Don gia chi tiet tự động cập nhập sang sheet Danh muc cong viec

7. Tra mã ở cột định mức của sheet Danh mục công việc

8. Lệnh tính toàn bộ diễn giải khối lượng

9. Chuyển xi măng từ PC30 về PC40 hoặc ngược lại

9.1. Cách 1: Đổi từng mã vữa tùy ý bạn, tại cột Mã vữa (cột D) sheet Don gia chi tiet

9.2. Cách 2: Bạn dùng lệnh Tiện ích => Chuyển đổi phụ lục vữa

10. Sắp xếp bảng vật liệu

11. Tính Bảng giá ca máy

12. Đổi đơn vị tính

13. Lựa chọn dùng hệ số VL, NC, M trong đơn giá

14. Đồng bộ giữa sheet Don gia chi tiet và sheet Vat tu

15. Hiển thị danh mục phím tắt

16. Hiển thị các biểu mẫu hồ sơ năng lực, pháp lý

17. Định dạng text, chuyển đổi bảng mã font chữ

18. Lệnh xuất toàn bộ hồ sơ ra file pdf

19. Lệnh cập nhật dữ liệu sau khi sửa

VI. LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ, GVT, GCM

1. Bổ sung file cơ sở dữ liệu

2. Mở file cơ sở dữ liệu để sửa đổi, bổ sung

3. Bổ sung thêm dữ liệu

3.1. Các định dạng cơ sở dữ liệu của phần mềm

3.2. Thực hành thêm cơ sở dữ liệu riêng

TẬP 2 – PHẦN TIẾN ĐỘ THI CÔNG

1 5 6 7