Tặng Phần mềm Dự toán GXD cho các học viên Đo bóc khối lượng, lập Dự toán và