Archive

Category Archives for "Tình huống đấu thầu"
1

Có quy định chỉ định thầu thì thời gian bao lâu phải ký hợp đồng không?

Câu hỏi: Trong Luật đấu thầu số 43 và Nghị định số 63 có quy định chỉ định thầu thì thời gian bao lâu phải ký hợp đồng không?

Trả lời:  Vấn đề bạn hỏi phần mềm Đấu thầu GXD xin trả lời như sau:

Mục d, khoản 2, Điều 22. Chỉ định thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có quy định như sau:

đ) Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày

Các bạn ủng hộ phần mềm Đấu thầu GXD để lập giá thầu, chào thầu và chấm thầu để chúng tôi có điều kiện sưu tầm hoặc ngồi nghiên cứu giải đáp giúp bạn các  tình huống kịp thời, giúp bạn đỡ căng thẳng và làm việc nhanh hơn nhé.

Xin liên hệ: Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Địa chỉ: Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: hongtham@giaxaydung.com; ĐT: Hồng Thắm: 0978 729 883 hoặc 094 606 5111

Tặng lớp học miễn phí bổ trợ chương trình học: Excel chuyên ngành, Autocad, Project – quản lí tiến độ dự án

Trân trọng cảm ơn!

Trong phần tiến độ dự thầu em nhập 540 ngày nhưng không thấy chạy?

Câu hỏi: Em lập giá dự thầu 1 gói thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD, phần mềm rất tốt, có điều khi em chạy tiến độ dự thầu, em nhập 540 ngày nhưng không thấy chạy?

Lập giá thầu, đấu thầu thi công xây dựng

Đại sứ thân thiện GXD trên tay là phần mềm Dự thầu GXD, Đấu thầu GXD

Trả lời: Để lập tiến độ dự thầu với số ngày tùy ý trong phần mềm Dự thầu GXD, em làm như sau:

1. Em cần chạy Dự thầu GXD trên Excel 2007, 2010 hoặc 2013 (không hỗ trợ 2003) và làm thầu bình thường.

2. Em Save file hồ sơ thầu dạng TenGoiThau.xlsm (nhớ là lưu sang dạng .xlsm – Excel Macro Enable Workbook). Sau đó đóng lại (nhớ là đóng file lại), rồi mở ra làm tiếp. Khi đó file hồ sơ thầu đã hỗ trợ bảng tính lớn và bảng tiến độ có thể tới hơn 16.000 cột.

3. Em nhập số ngày mong muốn 540 ngày lên số 200 và chờ một chút, phần mềm Dự thầu GXD sẽ tạo ra bảng tiến độ đủ số ngày như em mong muốn.

Chúc em thành công.

Xin liên hệ: Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Địa chỉ: Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: hongtham@giaxaydung.com; ĐT: Hồng Thắm: 0978 729 883 hoặc 094 606 5111

Tặng lớp học miễn phí bổ trợ chương trình học: Excel chuyên ngành, Autocad, Project – quản lí tiến độ dự án

Trân trọng cảm ơn!

1

Thế nào là vốn nhà nước ngoài ngân sách?

Câu hỏi: Cho em hỏi trong Luật Xây dựng năm 2014 có cụm từ “vốn nhà nước ngoài ngân sách” nghĩa là thế nào? trong luật cũ không có cụm từ này? phân biệt thế nào về cụm từ “vốn ngân sách nhà nước” và “vốn nhà nước ngoài ngân sách”?

Bạn hỏi Dự thầu GXD trả lời:

Xem Luật Xây dựng 50/2014/QH13 phải kết hợp xem Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 các bạn nhé.

Khoản 44, Điều 4. Giải thích từ ngữ – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
44. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.
Khi đọc khoản này, bạn sẽ thấy là đoạn từ chỗ dấu chấm phẩy (bôi màu xanh) trở đi là “vốn nhà nước ngoài ngân sách”.

Bạn xem khoản 4, Luật Đấu thầu ở đây http://duthaugxd.com/dau-thau/luat-dau-thau-so-43/dieu-4-giai-thich-tu-ngu-luat-dau-thau.html

Sử dụng nhiều bộ cơ sở dữ liệu trong cùng một bản giá thầu

Câu hỏi: Tôi nhập các công việc ở sheet Danh mục công việc để lập giá thầu. Do tính chất của công việc nên tôi sử dụng 02 bộ cơ sở dữ liệu. Sau khi nhập tôi chạy lệnh Phân tích đơn giá chi tiết thì Dự thầu GXD chỉ chạy ra đơn giá của bộ cơ sở dữ liệu tôi đang chọn còn bộ kia thì nó không ra kết quả (để trống). Vậy làm cách nào để chạy đơn giá chi tiết sử dụng đồng thời hai cơ sở dữ liệu khác nhau?

Trả lời: Có nhiều cách, cách đơn giản nhất là bạn copy 2 bộ dữ liệu vào 1 file. Cách thực hiện:

Bước 1. Đóng phần mềm lại, vào thư mục chứa 2 bộ dữ liệu của bạn

Bước 2. Bạn copy 2 bộ dữ liệu đó ra một chỗ.

Bước 3. Bạn mở 2 file đơn giá csv của 2 bộ dữ liệu ra (file đơn giá ký hiệu bắt đầu bằng chữ DG, ví dụ: DGHaNoi2011.csv)

Bước 4. Copy dữ liệu trong đơn giá của 1 bộ dán vào cuối bộ kia. Hình dưới là ví dụ copy dữ liệu DGDichvuCongich.csv dán vào DGHoChiMinh2006.csv (bạn kích vào hình phóng to để xem)

Copy toàn bộ dữ liệu ở 1 file và dán sang cuối file kia

Copy toàn bộ dữ liệu ở 1 file và dán sang cuối file kia

– Lặp lại như trên cho các loại file Định mức, Từ điển vật tư, Giá vật tư…

– Lưu file lại, máy hiện lên 1 hộp thoại hỏi về tính tương thích dữ liệu Unicode Text như bên dưới thì ta bấm Yes rồi đóng các file lại

Hôp thoại hỏi lưu cơ sở dữ liệu csv

Hôp thoại hỏi lưu cơ sở dữ liệu csv

– Mở phần mềm Dự thầu GXD lên chạy thử và kiểm tra.

Lưu ý: Dữ liệu theo định mức, đơn giá đường dây trạm biến áp bạn không làm được như trên, bởi đơn vị công bố đánh mã 3 bộ dữ liệu 6060/QĐ-BCT và 6061/QĐ-BCT trùng nhau, cùng 1 mã nhưng nội dung khác nhau. Hơn nữa, các định mức, đơn giá đường dây, trạm biết áp bắt đầu bằng số 0 nên trong Excel tự động cắt đi làm khó khăn cho anh/em lập dự toán.

Tôi có thể làm bảng tiến độ có nhiều hơn 200 ngày theo mặc định của phần mềm?

Câu hỏi: Theo mặc định của phần mềm Dự thầu GXD chỉ có bảng tiến độ 200 ngày, tôi có thể tạo ra 1 bảng tiến độ lớn hơn?

Trả lời:

Nếu bạn chạyDự thầu GXD trên Excel 2003 thì chỉ có tối đa 256 cột và 65536 dòng thôi. Do đó trừ các cột STT, tên công việc, khối lượng, đơn vị tính… đi bạn chỉ còn hơn 200 cột để dành cho bảng tiến độ.

Để có thể khai thác số lượng lớn dữ liệu trong bảng tính, Office Excel 2007, 2010, 2013 hỗ trợ lên đến 1.048.576 hàng và 16.384 cột, chúng thực sự đã cung cấp cho bạn hơn đến 1500% số hàng và 6300% số cột so với Microsoft Office Excel 2003.

Sau khi mở phần mềm Dự thầu GXD lên, file mẫu mặc định lấy từ DuthauGXD.xlt là file dạng Excel 2003. Nếu chạy trên Excel 2007, 2010 hoặc 2013 bạn Save file hồ sơ thầu dạng TenGoiThau.xlsm (nhớ là lưu sang dạng .xlsm – Excel Macro Enable Workbook). Sau đó đóng lại (nhớ là đóng file lại), rồi mở ra làm tiếp. Khi đó file hồ sơ thầu đã hỗ trợ bảng tính lớn và bảng tiến độ có thể tới hơn 16.000 cột. Bạn nhập số ngày mong muốn đè lên số 200 và chờ một chút, phần mềm Dự thầu GXD sẽ tạo ra bảng tiến độ đủ số ngày như bạn mong muốn.

Xử lý chuyển tiếp việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu đang thực hiện dở dang (theo Luật Đấu thầu 2013)

Tình huống: Dự án của Chủ đầu tư (CĐT) đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 6/2014, trong đó:

– Gói thầu xây lắp số 1 có giá gói thầu 04 tỷ đồng áp dụng hình thức chỉ định thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là tháng 7-8/2014.

– Gói thầu mua sắm hàng hóa số 2 có giá gói thầu 0,9 tỷ đồng áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2014.

Xin hỏi: Từ ngày 01/7/2014 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (gọi tắt là Luật Đấu thầu 2013) có hiệu lực thi hành, nhưng đến ngày 15/8/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (gọi tắt là NĐ số 63) mới có hiệu lực thi hành. Vậy, CĐT sẽ thực hiện chuyển tiếp như thế nào đối với 02 Gói thầu nêu trên để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu?

Trả lời:

Đối với 2 gói thầu trên, do gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 01/7/2014 chưa phát hành hồ sơ yêu cầu thì theo Khoản 1 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nếu có nội dung không phù hợp với Luật Đấu thầu năm 2013 thì CĐT phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

1. Đối với gói thầu xây lắp số 1: Tổ chức chỉ định thầu gói thầu có giá trị 04 tỷ đồng trong tháng 7-8/2014

Do trong Luật Đấu thầu 2013 không quy định hạn mức chỉ định thầu, mà hạn mức trên chỉ được quy định trong NĐ số 63 (Điều 54, khoản 1). Vì vậy, trường hợp HSYC của gói thầu này phát hành trước ngày 15/8/2014 thì gói thầu này áp dụng hình thức chỉ định thầu là phù hợp theo hạn mức chỉ định thầu quy định trong Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Nếu các nội dung khác của Gói thầu này trong kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt phù hợp với Luật Đấu thầu năm 2013 thì không cần phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Trường hợp HSYC của gói thầu này phát hành kể từ 15/8/2014 (ngày NĐ số 63 có hiệu lực), việc triển khai lựa chọn nhà thầu phải căn cứ theo Luật Đấu thầu 2013 và NĐ số 63 (Điều 129 Khoản 3), nghĩa là Gói thầu số 1 áp dụng hình thức chỉ định thầu không còn phù hợp với quy định của NĐ số 63 do: Hạn mức chỉ định thầu quy định tại Khoản 1 Điều 54 nghị định này có giá trị không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp. Trường hợp này, CĐT phải thực hiện trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu đối với Gói thầu này bảo đảm tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 và NĐ số 63.

2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa số 2: Tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu có giá trị 0,9 tỷ đồng trong tháng 8/2014

Luật Đấu thầu 2013 không quy định hạn mức chào hàng cạnh tranh, mà hạn mức trên chỉ được quy định trong NĐ số 63 (Điều 57, khoản 1). Tuy nhiên, hạn mức mới này cao hơn so với hạn mức chào hàng theo quy định cũ nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Điều 43 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP (không quá 5 tỷ đồng thay cho nhỏ hơn 2 tỷ đồng). Theo đó, trường hợp HSYC của Gói thầu này phát hành trước ngày 15/8/2014 thì gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh là phù hợp, đồng thời nếu HSYC phát hành kể từ ngày 15/8/2014 thì việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh vẫn thỏa mãn quy định của của Luật Đấu thầu 2013 và NĐ số 63. Do đó, nếu các nội dung khác của gói thầu này trong kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt phù hợp với Luật Đấu thầu 2013 thì không cần phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 59 của NĐ số 63 đối với những gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 1 tỷ đồng được áp dụng theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn. Vì vậy, trường hợp gói thầu có hồ sơ yêu cầu phát hành kể từ ngày 15/8/2014 thì được áp dụng quy trình rút gọn theo quy định nêu trên; còn nếu hồ sơ yêu cầu phát hành trước ngày 15/8/2014, CĐT cần thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy trình chào hàng cạnh tranh quy định tại Điều 43 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

Theo Báo Đấu thầu số 140.

1

Xử lý chuyển tiếp đối với các dự án thực hiện dở dang khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực

Dự án của đơn vị A là chủ đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 02/2014. Tính đến hết ngày 30/6/2014, dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu được 03 gói thầu với tiến độ thực hiện như sau:

– Gói số 1 và 2 đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Gói thầu số 3 đã phê duyệt hồ sơ mời thầu và đăng thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trên Báo đấu thầu nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu.

Câu hỏi: Từ 01/7/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã có hiệu lực thi hành nhưng đến ngày 15/8/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP mới có hiệu lực thi hành. Vậy, Chủ đầu tư A sẽ thực hiện chuyển tiếp thế nào đối với 03 gói thầu nêu trên để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu?

Trả lời:

Điều 129 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch đầu tư đã hướng dẫn về vấn đề này. Để thuận tiện cho Chủ đầu tư A thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật đấu thầu, cách xử lý đối với từng gói thầu thuộc Dự án cần thực hiện như sau:

1. Đối với Gói thầu số 1 và 2: Chủ đầu tư A đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trước 01/7/2014 thì thực hiện theo quy định của:

– Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 (gọi tắt là Luật Đấu thầu năm 2005), Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12

– Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ

– Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư liên quan.

Như vậy, do Gói thầu số 1 và 2 đã phát hành hồ sơ mời quan tâm hoặc hồ sơ mời sơ tuyển (trường hợp có bước lựa chọn danh sách ngắn); hồ sơ mời thầu trước ngày 01/7/2014 (ngày có hiệu lực của Luật Đấu thầu năm 2013) nên việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý hợp đồng thực hiện theo các quy định “cũ” như nêu trên. Đối với các trường hợp này, Chủ đầu tư A đơn thuần tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2005, Luật sửa đổi năm 2009 và các văn bản hướng dẫn liên quan, mà không phải tuân thủ các quy định mới của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 2. Đối với Gói thầu số 3: đã phê duyệt HSMT và đăng thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với những gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến 01/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu không phù hợp với Luật Đấu thầu 2013 thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, hồ sơ mời thầu được phê duyệt, thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo đó, gói thầu số 3 chưa phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/7/2014 nên phải tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 19 nêu trên; tức là chủ đầu tư phải rà soát lại kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt bao gồm nội dung chính là nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng để xem xét có nội dung nào không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 hay không. Các quy định về những nội dung chính nói trên trong Luật năm 2013 có sự thay đổi so với quy định của Luật Đấu thầu năm 2005 (kích để xem thêm bài viết về nội dung này). Ví dụ: Chủ đầu tư A cần xác định lại xem Dự án của mình về nguồn vốn có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 hay không, từ đó trình người có thẩm quyền quyết định việc lựa chọn áp dụng Luật năm 2013.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chủ đầu tư A rà soát lại kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt thấy có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 thì cần trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu đảm bảo tuân thủ quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Quyết  định điều chỉnh này là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư A phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13Nếu rà soát mà thấy các nội dung trong kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt không có nội dung không phù hợp với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì thực hiện ngay quá trình đấu thầu rộng rãi theo quy định.

Theo báo Đấu thầu, số 139, ngày 14/7/2014.