2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá đã tổng hợp sang Bảng giá dự thầu

Các bạn sang sheet Gia du thau, tại cột “MH Đơn giá” thực hiện gọi các đơn giá tổng hợp từ sheet Dơn gia tong hop (hoặc sheet Don gia chi tiet) sang, sau đó nhập khối lượng cho các đơn giá này. Cách thực hiện như hình sau:

Gõ TH3 để gọi ra đơn giá tổng hợp 1 – Đào đất hố móng đất cấp II

Gõ TH4 để gọi ra đơn giá tổng hợp 2 – Cột bê tông cốt thép C1

1

Hình 2.40 – Bảng giá dự thầu
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: