2.6. Bước 6: Nhập các dữ liệu về giá vật liệu

Trước khi tiến hành nhập giá vật tư tại Sheet Vật tư chúng ta thực hiện sắp xếp vật tư theo Alphabet để tiện tra cứu đơn giá về VL, NC, MTC.

Cách thực hiện như sau: Tiện ích/ 2.Sắp xếp vật tư theo vần Alphabet

1

Hình 2.41 Thực hiện lệnh sắp xếp vật tư theo vần Alphabet

Sau khi sắp xếp, bạn nhập đơn giá vật liệu như sau:

2

Hình 2.42 – Bảng giá vật liệu được nhập vào
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: