2.8. Bước 8: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, chuẩn bị in ấn hồ sơ.

Các đơn giá từ bảng giá vật tư của nhà thầu sẽ được phần mềm tự động link sang Bảng Đơn giá chi tiết (sheet Don gia chi tiet), sau đó sẽ được kết nối sang bảng Giá dự thầu (sheet Gia du thau).

Tiến hành nhập khối lượng các công việc tại Bảng giá dự thầu, kết quả nhận được như hình dưới đây.

Trong quá trình thực hiện cũng như rà soát các bảng tính lại các bạn có thể kiểm tra các đường link kết nối trong phần mềm bằng cách bấm Ctrl+ [ bấm trở về F5 + Enter

9.1

 

Hình 2.24 – Bảng giá dự thầu
Mucluc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *