Phần mềm Dự thầu GXD hỗ trợ 2 cách để để đổi đơn vị tính cho công tác tại sheet chiết tính đơn giá chi tiết DGCT:

Cách 1: Tại sheet Don gia chi tiet bạn chọn công tác cần đổi đơn vị tính. Sau đó kích phải chuột, trong menu danh sách lệnh hiện ra chọn Đổi đơn vị tính nhanh, rồi chọn đổi đơn vị tính phù hợp:

Hình 1.1 – Lệnh đổi đơn vị nhanh

Hình 1.1 – Lệnh đổi đơn vị nhanh

Cách 2: Bạn chọn công tác cần đổi đơn vị tính. Có thể chọn nhiều công tác, các công tác nằm cách quãng nhau thì giữ phím Ctrl rồi kích vào mã hiệu hoặc tên công tác để chọn. Sau đó bấm lệnh Tiện ích => Đổi đơn vị tính, nhập hệ số, đơn vị mới vào rồi bấm OK.

 

Hình 1.2 – Đổi đơn vị cho công việc

Hình 1.2 – Đổi đơn vị cho công việc

Hộp thoại hiện ra và nhập các tỷ lệ cần đổi ra theo yêu cầu của bảng sau:

Hình 1.4 – Đổi đơn vị cho công việc

Hình 1.4 – Đổi đơn vị cho công việc