Đồng bộ giữa sheet Don gia chi tiet và sheet Vat tu

Tại sheet Don gia chi tiet ban đầu phần vật liệu có Xi măng PC30 sau đó sửa tên vật liệu Xi măng Hoàng Thạch (kể cả trường hợp chèn thêm vật tư hoặc xóa bỏ trong sheet Don gia chi tiet phần mềm cũng tự cập nhật).

Hình 8.1 – Xi măng PC30 chưa sửa tên

Hình 8.1 – Xi măng PC30 chưa sửa tên

Các bạn bấm F2 tại ô chứa “Xi măng PC30” sau đó sửa tên thành là “Xi măng PC Hoàng Thạch”. 

Hình 8.2 – Xi măng PC 30 đã được thay đổi

Hình 8.2 – Xi măng PC 30 đã được thay đổi

Khi đó bên sheet Vat tu sẽ tự động sửa theo:

 

Hình 8.3 – Bảng giá vật tư dự thầu

Hình 8.3 – Bảng giá vật tư dự thầu

 

 

Hồng Thắm Phí
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: