Giao diện phần mềm dự thầu trên excel 2003

 

Giao diện trên office 2003 của phần mềm dự thầu GXD

Giao diện trên office 2003 của phần mềm dự thầu GXD

Với máy tính cài đặt Excel 2003, thanh công cụ sẽ ở phía bên trái và dãy menu của phần mềm nằm phía trên bên phải. Mọi thành phần còn lại là của Excel. Bạn có thể sử dụng kết hợp tất cả mọi công cụ và tính năng của Excel để nâng cao hiệu suất công việc lập giá dự thầu
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: