Menu chuột phải Dự thầu GXD

Menu chuột phải Dự thầu GXD

Menu chuột phải Dự thầu GXD

Menu chuột phải xuất hiện khi thực hiện kích chuột phải ở 1 vị trí bất  kì trong hệ thống sheet của phần mềm Dự thầu GXD, mỗi lệnh chỉ cỏ ý nghĩa nhất định tại 1 trong các sheet bất kì.

Screenshot_25 Screenshot_26 Screenshot_27

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: