Menu kết nối của phần mềm Dự thầu GXD

Các lệnh trên menu này cho phép chúng ta thực hiện kết nối các bảng tại các sheet có liên hệ với nhau sau khi nhập dữ liệu. Việc nối này rất quan trọng các bạn cần hiểu rõ bảng nào liên hệ ở đâu và chỉ nối những nội dung cần thiết đáp ứng đủ cho việc lập giá thầu (hoặc giá dự toán).

Menu kết nối Dự thầu GXD

Menu kết nối Dự thầu GXD

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: