Menu tiến độ của phần mềm Dự thầu GXD

Một bước cải tiến đột phá trong phần mềm Dự thầu GXD, các bạn có thể chạy tiến độ ngay trên phần mềm dự thầu. Các tên công việc sẽ được gọi sang sheet tiến độ tiết kiệm rất nhiều thời gian so với khi dùng Project phải khai báo từng tên công việc. Một tính năng rất ưu việt nữa của phần mềm đó là các bạn có thể báo cáo tiến độ trong các buổi họp giao ban hàng tuần, tháng, quý và có thể là họp đột xuất phần mềm vẫn có thể xử lý rất nhanh và gọn cho các bạn.

Menu tiến độ của phần mềm Dự thầu GXD

Menu tiến độ của phần mềm Dự thầu GXD

Screenshot_19

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: