Tính toán Bảng thống kê cốt thép

Khi nhập số liệu vào bảng thống kê thép, phần mềm sẽ tự động tính thống kê thép theo 3 loại đường kính d≤10mm, d≤18mm và d>18mm.

Hình 1.a – Bảng thống kê cốt thép

Hình 1.a – Bảng thống kê cốt thép

 

Để thêm bảng thống kê cốt thép cho các cấu kiện khác, ta nhập C vào dưới cùng của bảng (ví dụ ô B18 trong hình) và Enter. Phần mềm sẽ tạo thêm bảng thống kê cốt thép cho cấu kiện mới, người sử dụng nhập ký hiệu cấu kiện, sau đó chuyển sang nhập tên cấu kiện (thép móng, thép cột…), nhập số cấu kiện, số hiệu thanh, đường kính, số thanh, chiều dài thanh… Mỗi lần nhập đến số hiệu thanh cuối cùng thì phần mềm tự chèn thêm 1 dòng cho thanh thép mới.

Có nhiều video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng bảng Thống kê thép, bạn truy cập kênh http://youtube.com/giaxaydung tìm mục Thống kê thép như trong hình sau:

 

Hình 1.b – Các video hướng dẫn thống kê cốt thép rất hay

Hình 1.b – Các video hướng dẫn thống kê cốt thép rất hay

 

 

Hồng Thắm Phí
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: