Ngày 25/6/2014 DuthauGXD.com đã lên mạng

Đêm ngày 25/6/2014, rạng ngày 26/5/2014 vừa xem trận Iran và Bosonia vừa đưa DutoanGXD.com đã lên mạng. Tuy nhiên, có gặp trục trặc và đã gặp rủi ro drop nhầm dữ liệu của trang dutoangxd.com đang lên :(.

Do đó phải đến ngày 26/6/2014 thì mới đưa được 2 trang cùng hoạt động trở lại. Một điều rất thú vị, tối 26/6/2014 nhận được tin Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Như vậy, sinh nhật Luật Xây dựng mới và DuthauGXD.com cùng một ngày.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: