Tag Archive

Tag Archives for " co so du lieu "

Sử dụng nhiều bộ cơ sở dữ liệu trong cùng một bản giá thầu

Câu hỏi: Tôi nhập các công việc ở sheet Danh mục công việc để lập giá thầu. Do tính chất của công việc nên tôi sử dụng 02 bộ cơ sở dữ liệu. Sau khi nhập tôi chạy lệnh Phân tích đơn giá chi tiết thì Dự thầu GXD chỉ chạy ra đơn giá của bộ cơ sở dữ liệu tôi đang chọn còn bộ kia thì nó không ra kết quả (để trống). Vậy làm cách nào để chạy đơn giá chi tiết sử dụng đồng thời hai cơ sở dữ liệu khác nhau?

Trả lời: Có nhiều cách, cách đơn giản nhất là bạn copy 2 bộ dữ liệu vào 1 file. Cách thực hiện:

Bước 1. Đóng phần mềm lại, vào thư mục chứa 2 bộ dữ liệu của bạn

Bước 2. Bạn copy 2 bộ dữ liệu đó ra một chỗ.

Bước 3. Bạn mở 2 file đơn giá csv của 2 bộ dữ liệu ra (file đơn giá ký hiệu bắt đầu bằng chữ DG, ví dụ: DGHaNoi2011.csv)

Bước 4. Copy dữ liệu trong đơn giá của 1 bộ dán vào cuối bộ kia. Hình dưới là ví dụ copy dữ liệu DGDichvuCongich.csv dán vào DGHoChiMinh2006.csv (bạn kích vào hình phóng to để xem)

Copy toàn bộ dữ liệu ở 1 file và dán sang cuối file kia

Copy toàn bộ dữ liệu ở 1 file và dán sang cuối file kia

– Lặp lại như trên cho các loại file Định mức, Từ điển vật tư, Giá vật tư…

– Lưu file lại, máy hiện lên 1 hộp thoại hỏi về tính tương thích dữ liệu Unicode Text như bên dưới thì ta bấm Yes rồi đóng các file lại

Hôp thoại hỏi lưu cơ sở dữ liệu csv

Hôp thoại hỏi lưu cơ sở dữ liệu csv

– Mở phần mềm Dự thầu GXD lên chạy thử và kiểm tra.

Lưu ý: Dữ liệu theo định mức, đơn giá đường dây trạm biến áp bạn không làm được như trên, bởi đơn vị công bố đánh mã 3 bộ dữ liệu 6060/QĐ-BCT và 6061/QĐ-BCT trùng nhau, cùng 1 mã nhưng nội dung khác nhau. Hơn nữa, các định mức, đơn giá đường dây, trạm biết áp bắt đầu bằng số 0 nên trong Excel tự động cắt đi làm khó khăn cho anh/em lập dự toán.

LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ, GVT, GCM

Nhà thầu có thể có các dữ liệu của riêng mình. Các dữ liệu này thường được sử dụng đi, sử dụng lại trong các hồ sơ thầu đấu thầu các công trình khác nhau. Để khỏi phải làm đi làm lại nhiều lần, người lập hồ sơ thầu có thể bổ sung các dữ liệu này vào CSDL của phần mềm và tra mã hiệu – sử dụng lại nhiều lần.

Dữ liệu của phần mềm được lưu trong các file có đuôi .csv. Một ưu điểm rất mạnh của phần mềm Dự thầu GXD là các file dữ liệu này có thể sử dụng Excel để mở, chỉnh sửa, tính toán, copy, paste…

1.  Bổ sung file cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của phần mềm Dự thầu GXD sử dụng chung cùng phần mềm Dự toán GXD, Quyết toán GXD… Thuận lợi thông suốt từ khâu lập dự toán, lập giá dự thầu, chấm thầu, xét thầu và thanh quyết toán, kiểm tra, thanh tra sau này.

Mặc định cơ sở dữ liệu cài đặt cùng phần mềm chỉ gồm dữ liệu để làm thầu cho các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để làm thầu cho công trình tại địa phương khác bạn cần có file .csv Đơn giá, Giá vật tư, Giá ca máy của địa phương đó.

–     Bạn có thể download dữ liệu csv tại: http://dutoangxd.vn/forumdisplay.php?f=618

–     Hoặc liên hệ Công ty Giá Xây Dựng để được cung cấp.Liên hệ Ms Thu An theo số điện thoại 0985 099 938.

–     Hoặc tìm dữ liệu csv trong đĩa CD cung cấp phần mềm.

–     Hoặc sử dụng chung dữ liệu nếu có phần mềm Dự toán GXD.

–     Hoặc gửi thư tới địa chỉ email daotao@giaxaydung.vn để xin file dữ liệu.

2.  Mở file cơ sở dữ liệu để sửa đổi, bổ sung

Vào thư mục cài đặt như hình sau, kích đúp vào tên file sẽ mở ra trong Excel. Ví dụ: Muốn sửa đổi hay bổ sung dữ liệu vào file đơn giá Hà Nội 2011, bạn kích đúp vào file hoặc kích phải chọn Open thì Excel sẽ mở file DGHaNoi2011.csv.

Hình 1.1 – Mở file DG trong Csv

Hình 1.1 – Mở file DG trong Csv

Khi bấm nút lưu file sẽ hiển thị thông báo, file mở bằng Excel nhưng lưu dữ lại dưới dạng .csv sẽ mất các định dạng, công thức. Bạn hãy chọn Yes. Sau đó đóng file lại, mở phần mềm, nạp cơ sở dữ liệu để sử dụng.

Hình 1.2 – Bấm Yes để đổng ý và kết thúc

Hình 1.2 – Bấm Yes để đổng ý và kết thúc

 

3.  Bổ sung thêm dữ liệu

3.1.  Các định dạng cơ sở dữ liệu của phần mềm

Khi muốn bổ sung dữ liệu của riêng bạn vào chỉ cần trình bày dữ liệu theo các cột như các dạng sau trong Excel và lưu lại dạng .csv hoặc copy và các file cơ sở  dữ liệu hiện có là sử dụng được.

Định dạng dữ liệu định mức (Ví dụ: DMHN1776+1777+1779+1129.csv):

Hình 1.3 – Định dạng dữ liệu định mức

Hình 1.3 – Định dạng dữ liệu định mức

Định dạng dữ liệu từ điển vật tư (ví dụ: TDVTHaNoi2011.csv):

Hình 1.4 – Định dạng dữ liệu từ điển vật tư

Hình 1.4 – Định dạng dữ liệu từ điển vật tư

Định dạng dữ liệu giá vật tư (Ví dụ: GVTHaNoi2011.csv):

Hình 1.5 – Định dạng dữ liệu giá vật tư

Hình 1.5 – Định dạng dữ liệu giá vật tư

Định dạng dữ liệu đơn giá (Ví dụ: DGHaNoi2011.csv):

Hình 1.6 – Định dạng dữ liệu đơn giá

Hình 1.6 – Định dạng dữ liệu đơn giá

Ngoài ra bạn có thể mở các file giá ca máy (Ví dụ: GCM HaNoi 2011.csv) và phụ lục vữa (PLVHaNoi2011.csv) để xem các tiêu đề cột dữ liệu.