Chủ đầu tư khi làm mẫu đơn dự thầu quên thời gian có hiệu lực của hồ sơ thầu?

Câu hỏi: Bên tôi là Chủ đầu tư, khi làm hồ sơ mời thầu, mẫu đơn dự thầu không đưa nội dung thời gian có hiệu lực của hồ sơ thầu. Dẫn đến tình huống: Khi mở thầu có 2 nhà thầu chủ động đưa thông tin hiệu lực của hồ sơ thầu vào đơn, còn các nhà thầu khác thì làm đúng như mẫu đơn của HSMT và không đưa thông tin hiệu lực của hồ sơ thầu vào đơn dự thầu. Hiện tại chúng tôi không biết phải xử lý thế nào, vì đây là điều kiện tiên quyết, cũng không thuộc nội dung phải làm rõ theo quy định của Luật Đấu thầu? Nếu làm rõ thì e 2 nhà thầu kia kiện, không làm rõ thì các nhà thầu còn lại dù đã làm đúng mẫu của HSMT vẫn bị loại vì vi phạm điều kiện tiên quyết.

Trả lời: Sau khi trao đổi với các chuyên gia, giảng viên Đấu thầu của Công ty Giá Xây Dựng, Viện Kinh té xây dựng, phần mềm Đấu thầu GXD xin tư vấn bạn như sau:

Trường hợp này bạn phải xử lý tình huống trong đấu thầu, bạn làm văn bản gửi người quyết định đầu tư trong đó trình bày rõ 2 lý do:

1. Do sơ suất của tổ tư vấn lập hồ sơ mời thầu

2. Để đảm bảo và tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu (luật luôn khuyến khích đấu thầu là chọn được nhà thầu tốt, mang tính cạnh tranh, đem lại hiệu quả cao, chứ không phải mời tham dự rồi tìm cách loại).

Từ đó cho phép các Nhà thầu làm rõ thêm. Giải pháp này còn tốt hơn là giải pháp loại các nhà thầu không điền thông tin hiệu lực.

Hãy ủng hộ phần mềm Đấu thầu GXD để lập giá thầu, chào thầu và chấm thầu để chúng tôi có điều kiện sưu tầm hoặc ngồi nghiên cứu giải đáp giúp bạn các  tình huống kịp thời, giúp bạn đỡ căng thẳng và làm việc nhanh hơn nhé. Chúc bạn thành công.

Comments
  1. Bùi thế Tài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *