Month: July 2014

Tôi có thể làm bảng tiến độ có nhiều hơn 200 ngày theo mặc định của phần mềm?

Câu hỏi: Theo mặc định của phần mềm Dự thầu GXD chỉ có bảng tiến độ 200 ngày, tôi có thể tạo ra 1 bảng tiến độ lớn hơn? Trả lời: Nếu bạn chạyDự thầu GXD trên Excel 2003 thì chỉ có tối đa 256 cột và 65536 dòng thôi. Do đó trừ các cột STT, tên công việc, khối lượng, đơn vị tính… đi bạn chỉ còn hơn 200 cột để dành cho bảng tiến độ. Để có thể khai thác số lượng lớn dữ liệu trong bảng tính, Office Excel 2007, 2010, 2013 hỗ trợ lên đến 1.048.576 hàng và 16.384 cột, chúng thực sự đã cung cấp cho bạn hơn đến 1500% số hàng và 6300% số cột so với Microsoft Office Excel 2003. Sau khi mở phần mềm Dự thầu GXD lên, file mẫu mặc định lấy từ DuthauGXD.xlt là file dạng Excel 2003. Nếu chạy trên Excel 2007, 2010 hoặc 2013 bạn Save file hồ sơ thầu dạng TenGoiThau.xlsm (nhớ là lưu sang dạng .xlsm – Excel Macro Enable Workbook). Sau đó đóng lại (nhớ là đóng file lại), rồi mở ra làm tiếp. Khi đó file hồ sơ thầu đã hỗ trợ bảng tính lớn và bảng tiến độ có thể tới hơn 16.000 cột. Bạn nhập số ngày mong muốn đè lên số 200 và chờ một chút, phần mềm Dự thầu GXD...

Read More

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT CÁC PHẦN MỀM GIÁ XÂY DỰNG

Các phần mềm Giá Xây Dựng: Dự toán GXD, Dự thầu GXD, Quản lý chất lượng GXD, Quyết toán GXD chạy trên nền Microsoft Excel. Để lựa chọn bộ cài thích hợp với phiên bản Office đang sử dụng, bạn cần kiểm tra phiên bản office của mình là 32-bit hay 64-bit, sau đó download bộ cài và cài đặt. Sau đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện: Bước 1. Kiểm tra phiên bản Office Đối với Office 2003 và Office 2007: Hai phiên bản này chỉ có bản 32-bit nên không cần kiểm tra thêm. Chỉ cần download phần mềm Giá Xây Dựng bản 32-bit để cài đặt. Đối với Office 2010, cách kiểm tra phiên bản phần mềm như sau: –         Mở một file Excel hoặc Word –         Chọn thẻ File (bên trái Ribbon Home) –         Chọn mục Help và kiểm tra thông tin –         Trong phần About Microsoft Excel/ Version: thể hiện thông tin phiên bản đang sử dụng là 32-bit hay 64-bit Hình 1. Phiên bản Microsoft Office 32-bit Đối với Office 2013, cách kiểm tra phiên bản phần mềm như sau: –         Mở một file Excel hoặc Word –         Chọn thẻ File (bên trái Ribbon Home) Hình 2. Chọn thẻ File –         Tiếp tục chọn mục Accout, rồi kích chọn nút About Excel Hình 3. Chọn mục Account/ About Excel  Hình...

Read More

Mục lục Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

MỤC LỤC Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Mục 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Mục 2: BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu Mục 3: ƯU ĐÃI TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU Điều 3. Nguyên tắc ưu đãi Điều 4. Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế Điều 5. Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước Điều 6. Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước Mục 4: CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN; CHI PHÍ; LƯU TRỮ HỒ SƠ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Điều 7. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Điều 8. Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu Điều 10. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu Chương II: QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN Mục 1: PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ Điều 11. Quy trình chi tiết Điều 12. Lập hồ sơ mời thầu Điều 13. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu Điều 14. Tổ chức lựa...

Read More

Điều 71. Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung – Nghị định Số: 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

1. Hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: a) Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; b) Hàng hóa, dịch vụ có yêu cầu tính đồng bộ, hiện đại. 2. Trách nhiệm ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung: a) Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia. Riêng danh mục thuốc mua sắm tập trung do Bộ Y tế ban hành; b) Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của...

Read More

Điều 70. Quy trình mua sắm tập trung tổng quát – Nghị định Số: 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

1. Quy trình mua sắm tập trung tổng quát: a) Tổng hợp nhu cầu; b) Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; c) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; d) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; đ) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; e) Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; g) Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung; h) Hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Trường hợp đơn vị mua sắm tập trung trực tiếp ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu thì không tiến hành ký kết thỏa thuận khung theo quy định tại Điểm g Khoản này; i) Quyết toán, thanh lý hợp đồng. 2. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu thực hiện mua sắm tập trung có thể chia thành nhiều phần để tổ chức đấu thầu lựa chọn một hoặc nhiều nhà thầu trúng...

Read More

Danh mục các chủ đề