Select Page

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2020 và thay thế Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT có nhiều điểm mới đột phá như:

1. Nhà thầu, Nhà đầu tư có thể tạm ngừng tham gia mạng đấu thầu. Tránh phải nộp tiền hàng năm khi 1 năm nào đó không hoạt động đấu thầu.
2. Công khai Hồ sơ mời thầu / Hồ sơ yêu cầu (HSMT/HSYC) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dù gói thầu không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.
3. Quy định lộ trình đấu thầu qua mạng:
– Năm 2020: Đấu qua mạng 100% với các gói hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn có giá <5 tỷ, gói xây lắp <10 tỷ.
– Năm 2021: Đấu qua mạng 100% với các gói hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn có giá <10 tỷ, gói xây lắp <20 tỷ
– Từ nNăm 2022 trở đi Đấu qua mạng >70% các gói thầu.

Tải Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

Các bạn tải Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT tại đây hoặc link tải Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT dự phòng.

Các video giới thiệu phần mềm Quản lý tài liệu GXD tất cả các tài liệu về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cũng như quản lý dự án trở nên gọn gàng, ngăn nắp.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề