Select Page

Video chiết tính đơn giá dự thầu với loại hợp đồng trọn gói

Video chiết tính đơn giá dự thầu với loại hợp đồng trọn gói

GXD giới thiệu với bạn video bài giảng chiết tính đơn giá dự thầu với loại hợp đồng trọn gói. Thực hành trực quan với phần mềm Dự thầu GXD giúp bạn hiểu sâu vấn đề hơn.

Bạn lưu ý: Phần mềm Đấu thầu GXD được đổi tên thành phần mềm Dự thầu GXD. Nên trong video quay với phần mềm Đấu thầu GXD nhưng cách dùng vẫn nguyên xi với phần mềm Dự thầu GXD bạn đang có trong tay.

Xem video bài giảng, bạn sẽ hiểu ngay vì sao? trước khi làm giá chào thầu phải đọc kỹ hồ sơ mời thầu, dự thảo hợp đồng trong đó, xác định xem loại hợp đồng là gì? rồi mới làm thầu. Nói cách khác bạn phải biết hình thức hợp đồng sẽ ký giữa A-B, điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược bỏ giá dự thầu của bạn.

Khi bạn tham gia đấu thầu, chào thầu các gói thầu vốn Nhà nước thì bạn thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Khi ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng xây lắp thì bạn thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”. Nếu bạn không thực hiện tính toán mọi yếu tố chi phí cần thiết vào giá thầu từ khâu dự thầu, sau khi xét thầu đến khâu thương thảo bạn khó đưa vào được nữa. Sau khi ký hợp đồng, đến khâu thực hiện hợp đồng bạn sẽ không điều chỉnh được, kể cả Chủ đầu tư có thương thì cũng chịu, vì nếu điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói có thể sẽ vi phạm quy định nói trên của Nghị định số 37.

Phần mềm Dự thầu GXD đã nghiên cứu và xử lý vấn đề chuyên môn nói trên giúp bạn. Vấn đề là bạn cần hiểu và vận hành phần mềm cho tốt.

Câu hỏi: Tại sao khi lập giá dự thầu nhà thầu phải quan tâm tới loại hợp đồng sẽ ký là loại hợp đồng gì?

1. Nhầm thế nào ấy chứ. Lập giá thầu không liên quan, không cần phải quan tâm tới loại hợp đồng

2. Cần phải quan tâm vì loại hợp đồng sẽ ký có ảnh hưởng đến chiến lược giá, phân bổ chi phí dự phòng vào đơn giá, thương thảo hợp đồng…

3. Cần phải quan tâm vì loại hợp đồng sẽ ký quyết định Nhà thầu dùng định mức nội bộ hoặc định mức Bộ Xây dựng

4. Cần phải quan tâm vì loại hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến biểu mẫu áp dụng khi tổng hợp giá dự thầu

Sau khi xem xong video bài giảng, bạn hãy cho biết là nên chọn đáp án nào cho câu hỏi trắc nghiệm trên nhé.

About The Author

Trackbacks/Pingbacks

  1. Giảm trừ giá trị thanh toán trong hợp đồng đối với Hợp đồng trọn gói - Phần mềm Dự thầu Đấu thầu và Lựa chọn nhà thầu - […] nêu trong tình huống trên là gói thầu xây lắp, loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn…
  2. Hợp đồng trọn gói giảm trừ giá trị thanh toán do không có trượt giá có đúng không? - Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng - […] thầu trong tình huống trên là gói thầu xây lắp, loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn…

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề