Select Page

Trọn bộ video clips hướng dẫn đấu thầu qua mạng

Trọn bộ video clips hướng dẫn đấu thầu qua mạng

1. Video hướng dẫn tạo tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

2. Hướng dẫn nghiệp vụ bên mời thầu:

3. Hướng dẫn nghiệp vụ nhà thầu:

4. Hướng dẫn cấu hình máy tình, cài đặt phần mềm:

5. Hướng dẫn đăng ký bên mời thầu

6. Hướng dẫn đăng ký nhà thầu

7. Hướng dẫn tham dự thầu điện tử:

8. Hướng dẫn nhập thông tin trường dự án:

9. Hướng dẫn nhập thông tin KHLCNT:

10. Hướng dẫn nhập thông tin thông báo mời thầu:

11. Hướng dẫn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng:

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề