Select Page

Cập nhật Dự thầu GXD theo Nghị định số 68 và các Thông tư hướng dẫn

Cập nhật Dự thầu GXD theo Nghị định số 68 và các Thông tư hướng dẫn

Cập nhật Dự thầu GXD theo Nghị định số 68 và các Thông tư hướng dẫn

Ngày 23/03/2020 các Kỹ sư GXD đã hoàn thành viện cập nhật phần mềm Dự thầu GXD theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Chính phủ.

Bạn đọc đã có thể cập nhật phần mềm Dự thầu GXD như sau:

  1. Mở phần mềm Dự thầu GXD, chạy lệnh Trợ giúp / Thông tin phần mềm / Cập nhật. Trước khi bấm nút lệnh Cập nhật, bạn cần đóng phần mềm Dự thầu GXD và nên đóng các phần mềm khác.
  2. Có nhiều lý do có thể việc chạy lệnh Cập nhật nói trên không thành công. Ví dụ như: do Windows thiết lập quyền sử dụng admin hay user, chặn mạng, dùng proxy, quyền ghi dữ liệu… Do đó nếu chạy Cập nhật không được, thì bạn dùng file GxdSoftNew.exe cài lại phần mềm. Bạn có thể truy cập https://gxd.vn hoặc https://giaxaydung.vn để tải bộ cài.

Bạn tham khảo video hướng dẫn cập nhật chung cho các phần mềm GXD như sau:

Ngày 14/12/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 68 thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ ngày 01/10/2019.

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành một loạt các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng
3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
7. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Các tập định mức ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD gồm:

  • Tập định mức dự toán xây dựng công trình (Mã bắt đầu bằng chữ A)
  • Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình (Mã bắt đầu bằng chữ B)
  • Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Mã bắt đầu bằng chữ M)
  • Định mức dự toán khảo sát (Mã bắt đầu bằng chữ C)
  • Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành (Mã bắt đầu bằng chữ D)
  • Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Mã bắt đầu bằng chữ S)
  • Tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng (đánh mã dạng số)

Các quy định trên đối tượng chính là Chủ đầu tư và Tư vấn sử dụng để lập và quản lý chi phí. Nhưng khi họ lập ra giá trị dự toán gói thầu theo các quy định trên, thì Nhà thầu phải cân đối để lập giá thầu của mình cho phù hợp. Chính vì vậy, việc cập nhật phần mềm Dự thầu GXD để có thể tính toán đơn giá chào thầu tương ứng với cơ cấu dự toán và các dữ liệu theo các thông tư mới là cần thiết.

– Phần mềm Dự toán GXD có thể lập dự toán và cả lập giá dự thầu như mọi phần mềm dự toán khác có trên thị trường. Đây là phần mềm đa năng cho nhiều công việc lập và quản lý chi phí.

– Phần mềm Dự thầu GXD là phần mềm chuyên dụng cho các nhà thầu chuyên nghiệp. Về lâu dài đang phát triển các chức năng hạch toán lãi lỗ và tiến độ thi công khi đấu thầu… Phần mềm Dự thầu GXD có thư viện Biện pháp thi công với các file Word chuẩn Style GXD để thuận lợi cho các nhà thầu tham khảo khi làm BPTC để dự thầu. Đi kèm là hệ thống chương trình đào tạo lập giá dự thầu, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, giáo trình thực hành lập giá dự thầu chào thầu cho nhân viên của các Công ty Xây dựng, Doanh nghiệp nhà thầu.

Video hướng dẫn cập nhật phần mềm Dự thầu GXD và chạy giá thầu theo các quy định mới nói trên:

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề