Select Page

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng tham dự gói thầu có giá trị nhỏ hơn 5 tỷ

Có 1 bạn nhờ mình hỏi, nhờ các bác cho thêm ý kiến:

Công ty A tham dự 1 gói thầu xây lắp X có giá trị nhỏ hơn 5 tỷ. Trong hồ sơ mời thầu yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm 2017, 2018, 2019.
Năm 2017 và 2018 doanh thu đều trên 100tỷ. Tuy nhiên, năm 2019 thì công ty chỉ đạt doanh thu 35 tỷ. Trong các năm trên thì số nhân sự đóng BHXH đều dưới 40 người. Vậy Công ty A có tham dự gói thầu X được không?

Chân thành cảm ơn các bác.

Theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:

  • Có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và
  • Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng. Tính doanh thu năm liền kề dưới 50 tỷ chứ khong tính doanh thu bình quân 3 năm.

Như vậy, đối chiếu quy định nói trên, năm liền kể của bạn doanh thu và nhân sự đều thỏa mãn 2 điều kiện trên. Vì vậy, trường hợp của bạn vẫn tham dự gói thầu X được nhé.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề