Select Page

Hình ảnh khóa học Kỹ sư QS Quantity Surveyor tháng 2 năm 2020

Hình ảnh khóa học Kỹ sư QS Quantity Surveyor tháng 2 năm 2020

Hình ảnh khóa học Kỹ sư QS Quantity Surveyor tháng 2 năm 2020

nCoV cũng không ngăn được chúng tôi tại khoá học Kỹ sư QS và Kỹ sư dự toán theo các Nghị định 68 và Thông tư mới 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17…
Đầu tiên tại VN nghiên cứu giảng dạy chuyển tiếp luôn và không ngừng đào sâu, tìm tòi.. để chia sẻ với các bạn thật nhiều.
Khoá tiếp theo mời bạn liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 hoặc bất kỳ nhân viên GXD nào trong vòng kết nối.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề