Select Page

10 chức năng đáng giá để bạn chọn phần mềm Dự thầu GXD

10 chức năng đáng giá để bạn chọn phần mềm Dự thầu GXD
  1. Chạy trên Excel trực tiếp. Bạn không phải xuất ra Excel để chỉnh sửa, in ấn hoặc nhập lại phần mềm để chỉnh sửa. Bạn chạy giá dự thầu trực tiếp trên Excel và chỉnh sửa trực tiếp luôn. Xong là xong.
  2. Các liên kết công thức trực tiếp tiếp, nên dùng tổ hợp phím Ctrl+] để kiểm tra giá khi làm thầu cực kỳ tiện lợi, đỡ căng thẳng, bực mình
  3. Bạn có thể sử dụng mọi chức năng và hàm của Excel để lọc, tìm kiếm và xử lý dữ liệu khi làm thầu
  4. Kho Biện pháp thi công phong phú. Nhiều người mua phần mềm chỉ để sử dụng mỗi kho biện pháp thi công này
  5. Các dữ liệu định mức, đơn giá kế thừa tất cả hệ thống phần mềm GXD
  6. Dùng phần mềm Dự thầu GXD là yên tâm vì nền tàng chuyên môn của GXD bọc lót
  7. Có sự liên thông với các phần mềm GXD trong tổng thể công trình: lập hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán hợp đồng, lập dự toán phát sinh, bổ sung
  8. Các chức năng của phần mềm Dự thầu GXD liên tục được nghiên cứu cải tiến.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề