Select Page

Điều 63 Hạn mức gói thầu quy mô nhỏ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Hạn mức gói thầu quy mô nhỏ nhiều bạn băn khoăn không biết quy định ở đâu?

Điều 63 Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như sau:

Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Bạn truy cập để đọc Điều 63 Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ:

Bước 1. Truy cập https://qlda.gxd.vn / Văn bản / Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quản lý đấu thầu

Bước 2. Cuộn trượt mục lục ở cột bên trái và kích hoặc chạm vào Điều 63. Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ (kích hay chạm là tùy bạn dùng Laptop hay SmartPhone)

Đơn giản vậy thôi Điều 62 quy định về Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP sẽ hiện ra cho bạn:

 

Điều 63 Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ

Điều 63 Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề