Select Page

Category: Hướng dẫn sử dụng

3. Cách in ấn hồ sơ

Sau khi căn chỉnh xong, để in tài liệu ra hoàn thiện hồ sơ thầu ta làm như sau: – Định dạng, dàn trang, ấn định vùng in là những tính năng mạnh mẽ của Excel. Bạn thực hiện in ấn bằng chương trình Excel. – Tiến hành...

Read More

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề