Select Page

2.6. Bước 6: Tính giá vật liệu dự thầu

Trước khi thực hiện nhập giá các bạn trở về Bảng Giá trị vật tư (sheet Vat tu), ta thấy các vật tư sắp xếp rất lộn xộn không theo một thứ tự nhất định, ta thực hiện sắp xếp lại vật tư theo Aphabet để tiện tra cứu giá và nhập giá vào.

Vào menu:  Tiện ích/ Sắp xếp vật tư theo vần Alphabet

7.1

Hình 2.16 – Lệnh sắp xếp vật tư theo vần Alphabet

Lúc này tại Bảng giá trị vật tư (sheet Vat tu):

7.2

Hình 2.17 – Bảng giá trị vật tư sau khi sắp xếp

Tiến hành nhập giá vật liệu tại cột “Giá tại hiện trường”, Giá vật liệu thường bạn sẽ lấy từ nguồn cung cấp riêng của Công ty mình (hãy hỏi sếp, các anh/chị trong phòng), từ công bố giá vật liệu liên sở, các báo giá thị trường (từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà thầu phụ…) hoặc các gói thầu tương tự mà công ty bạn đã chào. Lưu ý giá vật liệu nhập vào phải là giá đến hiện trường (bao gồm giá tại nơi mua, chi phí lưu thông vận chuyển về nơi thi công, bốc xếp (nếu có)…).

7.3

Hình 2.18 – Bảng giá vật tư sau khi đã nhập giá
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề