Select Page

Tính toán khối lượng với Dự thầu GXD

Khi các bạn thực hiện tra mã, chỉnh sửa nội dung công việc hoàn chỉnh, tiếp đó chuyển xuống ô bên dưới (ô E9 trong hình minh hoạ) để thực hiện việc tính toán khối lượng. Trình tự thực hiện các phép tính toán như sau:

 Gõ phép tính theo tư duy toán học: nhập các kích thước, số đo với các dấu cộng (+), trừ (-), nhân (x) hoặc (*), chia (/) để thực hiện các phép tính, sau đó nhấn ENTER, chương trình sẽ tự hiển thị kết quả.

Ví dụ: Tại ô E9 trong hình minh hoạ nhập phép tính: 12×4,5×0,3×0,2 rồi nhấn ENTER. Có thể dùng dấu * hoặc dấu x hoặc tổ hợp cả 2 dấu đó trong 1 phép tính thì vẫn ra đúng kết quả, thể hiện ở ô E11 và ô E13.

Lưu ý:

–  Khi copy dữ liệu từ các phần mềm khác có định dạng phép tính khác với GXD, chạy tính lại diễn giải, phần mềm sẽ tự động ngắt từ đoạn dấu bằng để hiển thị kết quả đúng bên cột khối lượng. Ví dụ: 2*3*4 = 24 sẽ ngắt thành 2*3*4.

–  Kết hợp với sự hỗ trợ gõ dấu “x” ở bên trên, điều này thuận tiện cho trường hợp muốn copy dữ liệu từ các phần mềm khác vào là chạy lại kết quả nhận được ngay.

–  Hỗ trợ thêm hàm khai căn SQRT hoặc Sqrt trong phép tính tiên lượng, tiện cho các trường hợp phải dùng phép tính khai căn bậc 2 như là tính chiều dài bản thang (Pitago).

Ví dụ 1: Sqrt(16) = 4 (căn bậc 2 của 16 bằng 4);

Ví dụ 2: 2*Sqrt(9) = 6; SQRT = sqrt = Sqrt

–  Cần chú ý rằng: Không sử dụng phím cách (phím Space) trong quá trình nhập các phép tính. Với những ô thuyết minh diễn giải có ký hiệu cấu kiện chứa con số sau cùng để số đó không tham gia vào phép tính phải gõ dấu hai chấm (: ) và dấu cách (khoảng trắng tạo ra bằng phím space) hoặc là để 2 dấu cách phía sau.

–  Khi nhập đúng và tính toán đúng thì các dòng chữ trong dòng công việc này sẽ có màu đen, cho ra kết quả màu xanh (số 3,240 trong hình minh hoạ). 

Ví dụ: Để tính thể tích bê tông 12 dầm D1 dài 4,5m, tiết diện 0,2×0,3 ta nhập phép tính như sau: Dầm D1: (dấu cách) 12×4,5×0,2×0,3 bấm Enter, khi đó phần mềm sẽ cho kết quả là 3,240 m3

Tính toán khối lượng với Dự thầu GXD

Tính toán khối lượng với Dự thầu GXD

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề