Select Page

2.4.3. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ nhất

Đầu tiên chúng ta tổng hợp 2 công tác là đào đất bằng máy AB.25122 và đào thủ công AB.11362 thành công tác “Đào đất bằng máy và thủ công”.

1

 

Hình 2.35 – Thực hiện chèn dòng dưới DG2

Sau khi chèn dòng, tại ô C32 gõ TH1, gõ DG1, DG2 lần lượt tại ô F33, F34 để phần mềm gọi các đơn giá các công tác đó. Nhập khối lượng tương ứng cho các công tác đó, để tổng hợp được hai công tác này các bạn kéo chọn 2 đơn giá sau đó bấm tổ hợp phím Ctrl + J để thực hiện tổng hợp 2 đơn giá đó.

Các bước thực hiện được mô tả rõ ràng như các hình sau đây:

2

Hình 2.36 – Thực hiện tổng hợp 2 đơn giá

Tương tự thực hiện tổng hợp các đơn giá còn lại:

3

Hình 2.37 – Tổng hợp các công tác vận chuyển đất

Thực hiện tổng hợp đơn giá TH1, TH2:

4

Hình 2.38 – Tổng hợp hai công tác tổng hợp
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề