Select Page

Cấu hình windown để hiện dạng file cần lưu Dự thầu GXD

Việc lưu file dạng .xlsm đối với Excel 2007, 2010 hoặc 2013 (.xls với Excel 2003) là rất quan trọng đối với phần mềm Dự thầu GXD. Công việc dự toán, dự thầu thường yêu cầu bạn phải thực hiện lâu dài, mở file ra, đóng file vào nhiều lần. Khi lưu dạng này thì các bạn có thể mở ra thực hiện tiếp bình thường như tra mã, nhập khối lượng, chỉnh sửa thông tin, … mà không bị lỗi các hàm.

Các bước thực hiện như sau (ở đây hướng dẫn trên excel 2010, các bạn thực hiện tương tự như excel 2007 và 2013):

Bước 1: Mở phần mềm Excel lên

Thực hiện: File/ Options/ Save/ Excel Macro/ Enabled Workbook (*xlsm) / OK

Lưu file .xlsm với Dự thầu GXD

Lưu file .xlsm với Dự thầu GXD

Sau khi thực hiện lệnh này, từ nay về sau lúc bấm Save  (hoặc Ctrl + S) thì file lưu của chúng ta sẽ luôn mặc định lưu dạng .xlsm.

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề