Select Page

3.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

(Các bước mở phần mềm, lưu fie, chọn cơ sở dữ liệu cho phần mềm các bạn tham khảo ví dụ bài hướng dẫn trước tôi đã thực hiện).

Với phần mềm Dự thầu GXD 2014, thực hiện gộp các đơn giá thành 1 đơn giá hay còn gọi là đơn giá tổng hợp có thể thực hiện ở 2 sheet Don gia chi tiet (đã có sẵn ở các phiên bản trước) và sheet Don gia tong hop, với bài này tôi sẽ dùng sheet Đơn giá tổng hợp để phát huy được sự tiện lợi, hữu ích mà chỉ có Dự thầu GXD mới làm được.
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề