Select Page

Lệnh cập nhật dữ liệu sau khi có chỉnh sửa, thêm bớt công tác

Tình huống 1: Giả sử sau khi làm xong hồ sơ thầu, đã tra xong cước vận chuyển trong bảng giá vật liệu hiện trường (sheet Vat lieu hien truong) và cần bổ sung hoặc chèn thêm công tác trong bảng phân tích đơn giá chi tiết và giá dự thầu.

Tình huống 2: Sau khi xong hồ sơ thầu, bạn đã tốn nhiều công chỉnh sửa số liệu để có bảng giá ca máy (sheet Gia ca may) và bạn cũng cần bổ sung hoặc chèn thêm công tác (do làm thiếu chẳng hạn).

Khi đó chỉ việc thêm các công tác vào danh mục công việc, các công tác mới thêm phần mềm sẽ đánh dấu bằng 1 comment New. Sau khi thêm các công tác bạn bấm lệnh Cập nhật sau khi sửa và chọn bảng cập nhật để bổ sung số liệu vào các bảng tương ứng mà không phải chạy lại (không bị xóa mất dữ liệu cũ đã nhập vào).

Việc chỉnh sửa sau đó cập nhập được thực hiện tại Bảng Đơn giá chi tiết, Bảng giá vật tư, Bảng vật liệu hiện trường, Bảng nhân công, Bảng giá ca máy, Bảng phân tích vật tư. Các lệnh cập nhật như  hình dưới:

Hình 1 – Lệnh cập nhập sau khi sửa

Hình 1 – Lệnh cập nhập sau khi sửa

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề