Select Page

Video chiết tính đơn giá dự thầu loại hợp đồng đơn giá cố định

Video chiết tính đơn giá dự thầu loại hợp đồng đơn giá cố định

GXD giới thiệu với bạn video bài giảng chiết tính đơn giá dự thầu cho loại hợp đồng đơn giá cố định. Thực hành trực quan với phần mềm Dự thầu GXD giúp bạn hiểu sâu vấn đề hơn.

Bạn lưu ý: Phần mềm Đấu thầu GXD được đổi tên thành phần mềm Dự thầu GXD. Nên trong video quay với phần mềm Đấu thầu GXD nhưng áp dụng nguyên xi với phần mềm Dự thầu GXD nhé.

Xem video bài giảng, bạn sẽ hiểu vì sao trước khi làm giá chào thầu phải đọc kỹ hồ sơ mời thầu, dự thảo hợp đồng trong HSMT. Bạn phải xác định trước xem loại hợp đồng là gì rồi mới bắt tay làm giá thầu. Tức là bạn phải biết hình thức hợp đồng sẽ ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. Bởi vì loại hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược bỏ giá dự thầu của Nhà thầu.

Khi bạn tham gia đấu thầu, chào thầu các gói thầu vốn Nhà nước thì bạn thực hiện theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn Luật + Nghị định. Hồ sơ mời thầu được Bên mời thầu thực hiện theo các quy định này.

Khi ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng xây lắp thì bạn thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. “Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng“. Nếu bạn không thực hiện tính toán các yếu tố chi phí không thay đổi vào giá thầu từ khâu dự thầu, sau khi xét thầu đến khâu thương thảo bạn khó đưa vào được nữa. Khi ký hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng bạn sẽ không điều chỉnh được, kể cả Chủ đầu tư có thương thì cũng chịu, vì nếu điều chỉnh đơn giá hợp đồng cố định có thể sẽ vi phạm quy định trên của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Phần mềm Dự thầu GXD đã lập trình xử lý vấn đề chuyên môn nói trên giúp bạn. Vấn đề là bạn cần hiểu và vận hành phần mềm cho tốt, mời bạn xem video hướng dẫn bên dưới nhé. Sau khi xem xong video bài giảng, bạn hãy cho biết là nên chọn đáp án nào cho câu hỏi trắc nghiệm ở dưới nhé.

Câu hỏi: Tại sao khi lập giá dự thầu nhà thầu phải quan tâm tới loại hợp đồng sẽ ký là loại hợp đồng gì?

1. Nhầm thế nào ấy chứ. Lập giá thầu không liên quan, không cần phải quan tâm tới loại hợp đồng

2. Cần phải quan tâm vì loại hợp đồng sẽ ký có ảnh hưởng đến chiến lược giá, phân bổ chi phí dự phòng vào đơn giá, thương thảo hợp đồng…

3. Cần phải quan tâm vì loại hợp đồng sẽ ký quyết định Nhà thầu dùng định mức nội bộ hoặc định mức Bộ Xây dựng

4. Cần phải quan tâm vì loại hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến biểu mẫu áp dụng khi tổng hợp giá dự thầu

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề