Select Page

Khởi động phần mềm Dự thầu GXD

Khởi động phần mềm Dự thầu GXD

Bạn có thể sử dụng một trong các cách sau để khởi động phần mềm Dự thầu GXD:

Cách 1. Kích đúp vào biểu tượng của Dự thầu GXD trên màn hình desktop, phần mềm sẽ mở sẵn ra một hồ sơ dự thầu mới. 

Cách 2. Dùng lệnh Start / All program / Du thau GXD

Cách 3. Vào thư mục C:\Du thau GXD kích đúp vào file DuthauGXD.exe

Cách 4. Mở Excel trước, mở phần mềm sau. Nếu trong máy tính của bạn có Excel 2007, 2010… thì mở Excel nào trước Dự thầu GXD sẽ nạp vào Excel đó.

Khởi động phần mềm

Khởi động phần mềm

Xin liên hệ trước để được tư vấn: Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Địa chỉ: Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: phanmem@giaxaydung.com; Mobi: Ms Thu An 0974 889 500 hoặc 0985 099 938

  • Phần mềm Dự thầu GXD: 3.000.000đ/1 khóa cứng, 500.000 đ/1 khóa mềm với thư viện Biện pháp thi công phong phú, hệ các văn bản quy định hiện hành và biểu mẫu phục vụ công việc.
  • Phần mềm Dự toán GXD: 500.000đ/1 khóa mềm thư viện Hàng trăm mẫu dự toán công trình, hệ các văn bản và tài liệu về dự toán và quản lý chi phí, rất nhiều biểu mẫu phục vụ công việc.
  • Phần mềm Quyết toán GXD: 500.000đ/1 khóa mềm => (dùng cho 1 máy/ năm) kho tư liệu phục vụ làm thanh quyết toán.
  • Phần mềm Đấu thầu GXD: 500.000đ/1 khóa mềm, hệ thống văn bản và biểu mẫu mời thầu, xét thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Phần mềm QLCL GXD: 500.000đ/1 khóa mềm  => (dùng 1 một máy/ năm) kho tư liệu phục vụ quản lý chất lượng công trình, hệ thống văn bản, tài liệu quản lý chất lượng công trình.
  • GXD nhận đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản theo yêu cầu cho các đơn vị trên cả nước.

Đối với 1 dự án đầu tư xây dựng, chi phí cho các công cụ này không đáng bao nhiêu, đầu tư 1 lần dùng nhiều công trình đem lại hiệu quả rất cao. Hãy liên hệ ngay Ms Thu An, Công ty CP Giá Xây Dựng để đặt mua ngay.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề