Select Page

Menu chuột phải Dự thầu GXD

Menu chuột phải Dự thầu GXD

Menu chuột phải Dự thầu GXD

Menu chuột phải xuất hiện khi thực hiện kích chuột phải ở 1 vị trí bất  kì trong hệ thống sheet của phần mềm Dự thầu GXD, mỗi lệnh chỉ cỏ ý nghĩa nhất định tại 1 trong các sheet bất kì.

Screenshot_25 Screenshot_26 Screenshot_27

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề