Author: Hồng Thắm Phí

Lớp học Nghiệp vụ Đấu thầu

Công ty Giá Xây Dựng khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu kính mời các tổ chức, cá nhân, các bạn sinh viên, các đồng nghiệp đăng ký tham dự. Những nội dung mới của Luật Đấu thầu (số 61/2005/QH11) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng (số 38/2009/QH12), những điểm mới trong Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây Dựng ban hành ngày 16/10/2009. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. (Bạn tải luật đấu thầu mới) http://www.giaxaydung.vn/diendan/sho…d.php?t=145312 – Lựa chọn nhà thầu, Hợp đồng, Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu. – Kế hoạch đấu thầu. Sơ tuyển nhà thầu. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, chỉ định thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu. Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu. Bạn cần chứng chỉ để làm việc, hoàn thiện kiến thức về Đấu thầu hãy ghi danh tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu của Công ty Cổ Phần Giá Xây Dựng do admin Diễn đàn www.giaxaydung.vn nguyentheanh thiết kế, mời giảng viên và tham gia tổ chức lớp. Không chỉ là chứng chỉ,...

Read More

Học lớp Thanh quyết toán tại Hà Nội tặng phần mềm Quyết toán GXD

Khai giảng khóa học: Ngày HỌC TRONG CÁC THÁNG THANH, QUYẾT TOÁN VÀ PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD (Tặng phần mềm Quyết toán GXD cho các học viên)  Khoá học cam kết đảm bảo chất lượng về nội dung bài học và giảng viên trực tiếp giảng dạy Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia khóa học ? – Học viên được phát phần mềm Quyết toán GXD (chắc chắn bạn sẽ thấy phần mềm rất tốt cho công việc), tài liệu hướng dẫn thực hành và bài tập – Giảng viên hướng dẫn một số văn bản pháp lý, các biểu mẫu, quy trình làm hồ sơ thanh quyết toán theo: + Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. + Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. + Thông tư số 19/2011/TT-BCT ngày 14/2/2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. – Học viên được hướng dẫn thực hành làm hồ sơ thanh quyết toán bằng phần mềm Quyết toán GXD sẵn sàng in ra hồ sơ để nộp kho bạc. – Học viên đem laptop, cài Quyết toán GXD và...

Read More

Thực hành thêm cơ sở dữ liệu riêng

Giả sử bạn lập hồ sơ thầu cho một công trình, có định mức người ta không cho áp dụng hoàn toàn theo các bộ ĐM công bố mà có chỉnh sửa đôi chút. Vậy bạn cần lập một định mức mới với các thành phần VL, NC, M theo yêu cầu riêng và đưa vào các file cơ sở dữ liệu sau sử dụng lại nhiều lần. Ví dụ: Các số liệu cho công tác làm cổng như sau: Bước 1: Đặt mã hiệu cho công việc, đánh mã cho vật tư Mã hiệu công việc mới bạn tự đặt, không cứ phải là AI.11xxx mà có thể là CP.12345 miễn là không trùng với các mã hiệu đã có trong dữ liệu. –     Với các vật tư đã có trong CSDL ở phần mềm, bạn có thể đánh mã theo theo các vật tư đó. Bạn có thể mở file TDVT.csv và GCM.csv để tìm kiếm các mã vật liệu, giá ca máy có sẵn. –     Với các vật tư chưa có trong CSDL đánh mã theo các quy luật sau: Vật liệu: Ký hiệu đầu tiên bắt buộc là V. Nhân công: Ký hiệu đầu tiên bắt buộc là N. Máy thi công: Ký hiệu đầu tiên bắt buộc là M. Các con số trong mã hiệu không trùng với các mã hiệu đang có trong...

Read More

LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ, GVT, GCM

Nhà thầu có thể có các dữ liệu của riêng mình. Các dữ liệu này thường được sử dụng đi, sử dụng lại trong các hồ sơ thầu đấu thầu các công trình khác nhau. Để khỏi phải làm đi làm lại nhiều lần, người lập hồ sơ thầu có thể bổ sung các dữ liệu này vào CSDL của phần mềm và tra mã hiệu – sử dụng lại nhiều lần. Dữ liệu của phần mềm được lưu trong các file có đuôi .csv. Một ưu điểm rất mạnh của phần mềm Dự thầu GXD là các file dữ liệu này có thể sử dụng Excel để mở, chỉnh sửa, tính toán, copy, paste… 1.  Bổ sung file cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu của phần mềm Dự thầu GXD sử dụng chung cùng phần mềm Dự toán GXD, Quyết toán GXD… Thuận lợi thông suốt từ khâu lập dự toán, lập giá dự thầu, chấm thầu, xét thầu và thanh quyết toán, kiểm tra, thanh tra sau này. Mặc định cơ sở dữ liệu cài đặt cùng phần mềm chỉ gồm dữ liệu để làm thầu cho các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để làm thầu cho công trình tại địa phương khác bạn cần có file .csv Đơn giá, Giá vật tư, Giá ca...

Read More

Lệnh cập nhật dữ liệu sau khi có chỉnh sửa, thêm bớt công tác

Tình huống 1: Giả sử sau khi làm xong hồ sơ thầu, đã tra xong cước vận chuyển trong bảng giá vật liệu hiện trường (sheet Vat lieu hien truong) và cần bổ sung hoặc chèn thêm công tác trong bảng phân tích đơn giá chi tiết và giá dự thầu. Tình huống 2: Sau khi xong hồ sơ thầu, bạn đã tốn nhiều công chỉnh sửa số liệu để có bảng giá ca máy (sheet Gia ca may) và bạn cũng cần bổ sung hoặc chèn thêm công tác (do làm thiếu chẳng hạn). Khi đó chỉ việc thêm các công tác vào danh mục công việc, các công tác mới thêm phần mềm sẽ đánh dấu bằng 1 comment New. Sau khi thêm các công tác bạn bấm lệnh Cập nhật sau khi sửa và chọn bảng cập nhật để bổ sung số liệu vào các bảng tương ứng mà không phải chạy lại (không bị xóa mất dữ liệu cũ đã nhập vào). Việc chỉnh sửa sau đó cập nhập được thực hiện tại Bảng Đơn giá chi tiết, Bảng giá vật tư, Bảng vật liệu hiện trường, Bảng nhân công, Bảng giá ca máy, Bảng phân tích vật tư. Các lệnh cập nhật như  hình...

Read More

Kênh video Dự thầu

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề