Select Page

Thực hành thêm cơ sở dữ liệu riêng

Giả sử bạn lập hồ sơ thầu cho một công trình, có định mức người ta không cho áp dụng hoàn toàn theo các bộ ĐM công bố mà có chỉnh sửa đôi chút. Vậy bạn cần lập một định mức mới với các thành phần VL, NC, M theo yêu cầu riêng và đưa vào các file cơ sở dữ liệu sau sử dụng lại nhiều lần.

Ví dụ: Các số liệu cho công tác làm cổng như sau:

Bước 1: Đặt mã hiệu cho công việc, đánh mã cho vật tư

Mã hiệu công việc mới bạn tự đặt, không cứ phải là AI.11xxx mà có thể là CP.12345 miễn là không trùng với các mã hiệu đã có trong dữ liệu.

–     Với các vật tư đã có trong CSDL ở phần mềm, bạn có thể đánh mã theo theo các vật tư đó. Bạn có thể mở file TDVT.csv và GCM.csv để tìm kiếm các mã vật liệu, giá ca máy có sẵn.

–     Với các vật tư chưa có trong CSDL đánh mã theo các quy luật sau:

Vật liệu: Ký hiệu đầu tiên bắt buộc là V. Nhân công: Ký hiệu đầu tiên bắt buộc là N. Máy thi công: Ký hiệu đầu tiên bắt buộc là M. Các con số trong mã hiệu không trùng với các mã hiệu đang có trong CSDL.

Copy dữ liệu vào Excel như trong bảng số liệu trên sau khi đánh mã sẽ được như sau:

Trong bảng trên các mã đánh dấu đỏ là các mã mới đánh thêm, được đánh không trùng với các mã vật tư khác trong cơ sở dữ liệu. CP là viết tắt của Cổng phụ.

Bước 2: Tính đơn giá cho công tác, bạn tìm các giá vật tư và chiết tính đơn giá.

Bước 3: Bạn biến đổi bảng dữ liệu trên thành các định dạng như ở cột trên gồm

–  Dữ liệu đơn giá (đầu việc).

–  Dữ liệu định mức.

–  Dữ liệu từ điển vật tư.

–  Dữ liệu giá vật tư

–  Dữ liệu giá ca máy

Tiếp theo bạn copy và dán dữ liệu vào các vị trí phù hợp trong các file .csv tương ứng rồi lưu lại. Sau đó bạn có thể mở phần mềm, nạp dữ liệu vào chạy thử để xem thành quả.

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề