Select Page

2.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

1.1.1. Khởi động phần mềm, Lưu file dự thầu các bạn tham khảo mục 1 & 5  phần I – Làm quen với phần mềm dự thầu GXD.

– Làm quen với phần mềm dự thầu GXD.

1.1.2. Chọn cơ sở dữ liệu, thực hiện tương tự mục 4 – Phần I

Lưu ý: Bài này ta sẽ chọn cơ sở dữ liệu là Hanoi2011.

1.1.3. Nhập các thông số ban đầu:

Chọn sheet Ts để nhập các thông số ban đầu về công trình bạn đang lập hồ sơ dự thầu. Bạn cần nhập các thông tin sau:

  1. a.   Mục I – Thông tin chung

Điền tên gói thầu, tên dự án, công trình, Chủ đầu tư, bên mời thầu, địa điểm, địa chỉ xây dựng vào mục I Thông tin chung.

2.1

Hình 2.1 – Các thông tin chung về công trình

  1. a.   Mục II – Các hệ số, định mức tỷ lệ2.2

 

Hình 2.2 – Các hệ số, định mức tỷ lệ

–   Các hệ số VL, NC, M: Ta đưa các hệ số phù hợp với điều kiện của công trình, năng lực nhà thầu, thời điểm lập giá dự thầu và các hướng dẫn điều chỉnh giá … Hiện rất ít nhà thầu sử dụng các hệ số này do các địa phương ít có hướng dẫn. Với bài này chúng ta để nguyên cả 3 hệ số đều để bằng 1, nhân với 1 thì kết quả không ảnh hưởng.

Các định mức tỷ lệ: Các định mức này các bạn nhập định mức của nhà thầu, thực tế hiện nay thường lấy theo bảng phụ lục 3.7 và bảng 3.8 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, mặc dù các định mức tỷ lệ đó Bộ Xây dựng hướng dẫn dùng để lập dự toán – quản lý vốn chứ không phải để lập giá thầu.

  1. a.   Mục III – Chế độ tiền lương

Các dữ liệu ở phần này sẽ link vào bảng tính lương nhân công, tiền lương thợ điều khiển máy. Các công thức đã được thiết lập tự động, kích vào cột giá trị sẽ hiển thị các thông tin các văn bản có liên quan.

Giả sử tại thời điểm lập giá thầu thực hiện theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu chung và Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng. Theo các Nghị định số thì LTTC=1.050.000đ/tháng, LTTC=2.350.00đ/tháng. Khi bạn lập giá thầu cho gói thầu của bạn, tại thời điểm đó mức lương thế nào bạn nhập vào như vậy. Một số nơi dùng thống nhất mức lương 1.400.000đ/tháng thì bạn nhập vào cả 2 ô LTTC=LTTV

Phụ cấp lưu động, lương phụ, chi phí khoán trực tiếp: Do công trình thi công tại Hà Nội, tham khảo đơn giá xây dựng công trình Tp. Hà Nội phần xây dựng công bố kèm theo quyết định số 5481/QĐ-UBND của UBND Tp. Hà Nội ta có các giá như sau:2.3

Hình 2.3 – Chế độ tiền lương

Mục IV – Giá nhiên liệu, năng lượng (Trước VAT)2.4

Hình 2.4 – Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng lấy theo thời điểm hiện tại để tính giá ca máy và bù giá ca máy. Thực ra thì nhà thầu phải khảo sát, tìm thông tin giá nhiên liệu, năng lượng và giá bán điện tại công trình để sau này có thể mua được để thi công được gói thầu.

–     Giá nhiên liệu: Các bạn tham khảo tại trang petrolimex.com.vn trang của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

–     Giá năng lượng: Có thể lấy theo giá bán điện bình quân theo Thông tư về giá bán điện của Bộ Công thương.
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề