Select Page

2.2.1. Thực hiện tra mã tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ ở sheet Danh muc cong viec:

–        Với từ khóa “Đào+móng” cho công tác đào đất (đào bằng máy)

1

Hình 2.25 – Tra mã cho công tác thứ nhất

Hộp thoại lựa chọn danh mục công việc hiện ra, các bạn sẽ lựa chọn mã hiệu công việc bạn cần trong bảng này, ở đây công tác thứ nhất ta chọn được mã AB.25122.

2

Hình 2.26 – Hộp thoại chọn mã hiệu công tác

Kết quả nhận được cho công tác thứ nhất tại bảng danh mục công việc:

3

Hình 2.27 – Mã hiệu, nội dung công tác thứ nhất

Tương tự AB.11362 cho đào đất thủ công. Với công tác vận chuyển đất đi đổ cách công trình 10km thì theo quy định của ĐM 1776 được trích ra dưới đây:

4

Căn cứ vào đây với 10km cự ly vận chuyển ta áp dụng như sau:

Đơn giá vận chuyển với cự ly 10km = Đg1 x 1 + Đg4 x 6 + ĐG5 x 3, Ta tra được mã ứng với 3 đơn giá này lần lượt là: AB.41431; AB.42332; AB.42432

Như vậy với công tác thứ nhất Đào đất hố móng ta tra được 5 mã hiệu, kết quả thu được tại Sheet Danh mục công việc như sau:

5

Hình 2.28 – Các mã hiệu thuộc công tác đào đất

Tiếp tục với công tác thứ 2: Cột bê tông cốt thép, ta tra các mã như gợi ý ở phần phân tích bài tập. Các mã lần lượt là Cốt thép: AF.61411, AF.61422; Ván khuôn: AF.82111; Bê tông cột: AF.22214. Kết quả cho công tác thứ 2 là:

6

Hình 2.29 – Các mã hiệu còn lại cho công tác số 2
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề