Select Page

2.4. Bước 4: Làm đơn giá tổng hợp

  • Cách 1: Thực hiện tổng hợp tại sheet Don gia tong hop

Mục 2.4.1 và 2.4.2

  • Cách 2: Thực hiện tổng hợp tại sheet Don gia chi tiet

Mục 2.4.3 và 2.4.4
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề