Select Page

2.4.1. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ nhất

–     Đầu tiên chúng ta tổng hợp 2 công tác là đào đất bằng máy AB.25122 và đào thủ công AB.11362 thành công tác “Đào đất bằng máy và thủ công”.

Các bạn vào sheet Don gia tong hop và thao tác như hướng dẫn trong  hình sau:

1

Hình 2.34a – Thực hiện tổng hợp đơn giá

 

–     Tổng hợp các công tác vận chuyển đất bao gồm 3 mã hiệu AB.41432; AB.42332; AB.42432, các bạn gõ chữ “TH” tại ô F12 khi đó bảng tổng hợp mới sẽ hiện ra sau khi bấm đồng ý như hình sau:

2

Hình 2.34b – Thao tác thêm hạng mục mới

 

3

Hình 2.34c – Tổng hợp các công tác vận chuyển

 

–     Tổng hợp TH1, TH2 thành công tác “Đào đất hố móng cấp II” theo đúng với yêu cầu của HSMT.

4

Hình 2.34d – Tổng hợp các đơn giá tổng hợp
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề