Select Page

2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá đã tổng hợp sang Bảng giá dự thầu

Các bạn sang sheet Gia du thau, tại cột “MH Đơn giá” thực hiện gọi các đơn giá tổng hợp từ sheet Dơn gia tong hop (hoặc sheet Don gia chi tiet) sang, sau đó nhập khối lượng cho các đơn giá này. Cách thực hiện như hình sau:

Gõ TH3 để gọi ra đơn giá tổng hợp 1 – Đào đất hố móng đất cấp II

Gõ TH4 để gọi ra đơn giá tổng hợp 2 – Cột bê tông cốt thép C1

1

Hình 2.40 – Bảng giá dự thầu
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề