Select Page

Bộ KHĐT trả lời về tính pháp lý của hoạt động đào tạo đấu thầu của GXD

Bộ KHĐT trả lời về tính pháp lý của hoạt động đào tạo đấu thầu của GXD

Ngày 03/12/2008, Bộ Kế hoạch đầu tư đã có văn bản số 8836/BKH-QLĐT trả lời về tính pháp lý và năng lực tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu của Công ty Giá Xây Dựng.

Đối chiếu văn bản 8836/BKH-QLĐT thì các điều kiện mà Công ty Giá Xây Dựng đã đáp ứng:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng đào tạo về đấu thầu, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình.

– Có đội ngũ giáo viên về đấu thầu. Bạn có thể truy cập website Bộ Kế hoạch đầu tư để tra cứu phần danh sách giảng viên đào tạo đấu thầu của GXD.

– Khóa học tổ chức đủ 3 ngày, học viên tham gia đầy đủ và làm bài kiểm tra đạt yêu cầu mới được cấp chứng chỉ.

– Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 58/CP và Điều 2 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 678/2008/QĐ/BKH ngày 02/06/2008 của Bộ KHĐT.

– Gxd Co., Ltd nằm ngay đầu tiên trong Danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu đăng tải trên website của Vụ Kế hoạch đấu thầu – Bộ Kế hoạch đầu tư.

– Như vậy học viên có thể hoàn toàn yên tâm khi Thanh tra, Chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan hỏi về tính pháp lý chứng chỉ đấu thầu được Gxd Co., ltd cấp.

Khi chuyển đổi từ công ty TNHH Giá Xây Dựng (Gxd Co., Ltd) sang Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng (GXD) thì GXD vẫn kế thừa toàn bộ năng lực đào tạo, đồng thời nâng cao năng lực đào tạo, giáo trình và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo tốt hơn.

Xin chia sẻ với bạn 2 video bài giảng chuyên môn rất hay của chuyên gia GXD:

1. Tính giá dự thầu cho hợp đồng trọn gói theo thông tư đấu thầu hiện hành

Lưu ý: Phần mềm Đấu thầu GXD đã đổi tên thành phần mềm Dự thầu GXD. Các hướng dẫn này hữu dụng với phần mềm Dự thầu GXD.

2. Tính giá dự thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định. Đúng theo thông tư đấu thầu hiện hành.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề